Strategisk kriskommunikation i sociala medier

Det råder ingen tvekan om att traditionella och sociala medier samspelar, engagerar och påverkar såväl individers som organisationers vardag. Kommunikationen går allt snabbare och involverar fler. Kraven på transparens ökar i takt med förändrade kommunikationsvanor och nya tekniska möjligheter. Att hantera, undvika eller lindra effekterna av en kris är idag en självklar del i kommunikationen. Vad som ”är” en kris är ofta en subjektiv upplevelse som bestäms av omvärlden. Det innebär i praktiken att det kan finnas många olika bilder av krisen. Organisationen kan kommunicera ”sin egen”, men det räcker sällan.

Idag är förväntningarna större på krisens ledare, medarbetare och kommunikatörer. Strategier, planer och beslutsprocesser för organisationens kriskommunikation måste uppdateras eller göras om, för att bli ändamålsenliga och användbara. Det kan ta tid.

Under tiden uppstår det en krissituation, som behöver hanteras. Du får uppdraget att samordna och hantera den operativa kriskommunikationen under krisen. Allt du gör och säger påverkar både ditt och din organisations förtroendekapital. Vad gör du?

I dialogseminarium, scenarioövningar och kurser som anordnas av Krisinstitutet får du chansen att prova,  diskutera och lära av andra. Teori blandas med praktik, exempel och erfarenhetsutbyte.

Svenska Institutet för Kriskommunikation genomför även diplomutbildningar i kriskommunikation. Nästa diplomutbildning planeras till i januari 2015.

Tips: Följ media, lär av aktuella kriser, som ”FOI-krisen” #uppdraggranskning

Diplomera dig i kriskommunikation – nästa kurs i Stockholm den 27-29 augusti

Nu är det dags för nästa diplomkurs i kriskommunikation! Kursen, som genomförs i slutet av augusti , innehåller såväl teori som praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier.

Målgrupp för kursen: Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet eller kommunikation.

Kursdeltagare: Max 16 deltagare.

Kursdagar: 27-29 augusti (heldagar med förarbete och kvällsuppgifter).

Diplomeringsdag: 29 augusti (i slutet av dagen)

Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.

Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation, Sverre Sverredal och Maria Langen.

Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012).

Kursförberedelser: Läst boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se. Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är den 1 augusti eller när gruppen är full. Först till kvarn gäller.

Välkommen!
Svenska Institutet för Kriskommunikation

Kriskommunikation – innan det händer!

Som utlovat delar Krisinstitutet med sig av den presentation som Maria Langen höll i förrgår på Insamlingsforum 2014, arrangerat av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Innehållet i presentationen utgår förstås från boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). All erfarenhet och klokhet deltagardiskussionerna gav stannar dock i rummen där dialogen var som bäst. Vill du också diskutera och bli bättre på att hantera kriser? Boka oss så snart som möjligt!

Krisinstitutets Maria Langen laddad för FRII

KRISKOMMUNIKATION, INNAN DET HÄNDER

Krisinstitutets Maria Langen är på plats som en av talarna imorgon då FRII (Frivilligas Insamlingsråd) anordnar årets Insamlingsforum för sina insamlingsorganisationer. I sin föreläsning kommer Maria bland annat att tala om förebyggande och förberedande krisarbete – vad deltagarna i praktiken kan göra NU för att deras organisationer effektivare ska kunna parera och kommunicera i kriser?

Deltagarna får inte bara kunskap och användbara tips utifrån boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, 2012). De får även prova på en krisscenarioövning, vara med och diskutera och sammanfatta framgångsfaktorerna för insamlingsorganisationer. I diskussionerna utgår Maria från aktuella exempel och fall ur verkligheten. Det kommer även att finnas gott om tid för att kika in bakom kulisserna i Nordkorea, följa hjälpinsatser på Filippinerna och Gambia.

Förhoppningen är att deltagarna ska komma hem med idéer som såväl kan inspirera och utveckla den egna verksamheten som att nära engagemanget hos sina givare. Efter föreläsningen kommer presentationen att tillgängliggöras digitalt för hela Krisinstitutets nätverk.

Kriskommunikationsboken användbar när den professionella krisorganisationen skapas

Krisinstitutet tackar Skatteverkets Lars Qvart för ny recension om boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder:
För ett tag sedan läste jag Kriskommunikation – att leda i blåsväder som kom ut 2012. Om din organisation behöver starta eller komma vidare i planeringsarbetet kring krisledning så är det här boken för dig.

Boken handlar visserligen om hur man kommunicerar i kris men tar upp det som en nödvändig del av att leda krisen. Bara genom att följa det enkla rådet kan man undvika att snubbla senare eftersom att leda en kris handlar väldigt mycket om hur man kommunicerar den. Teori om kriser och kommunikation inleder boken och den blir sedan allt mer praktisk för att avslutas med användbara mallar och checklistor. Upplägget är pedagogiskt och lätt att ta till sig. Upplägget gör det också lätt att föra innehållet vidare till andra, något som vi kommunikatörer ofta står inför. Läs boken från början till slut och du är lite bättre förberedd när nästa kris ska kommuniceras.

Den som behöver bygga upp sin krisorganisation kan följa bokens kapitel steg för steg mot en mer professionell krisorganisation. Jag har själv varit med om att leda flera kriser både hemma och utomlands, som kommunikatör i offentliga organisationer och som officer i Utlandsstyrkan. Det är tydligt att boken bygger på erfarenheter från verkliga kriser. Genomgående finner man som läsare också citat från personer som intervjuats från boken. Med de erfarenheter jag har kan jag säga att det är goda råd som fungerar i skarpt läge.

Alla råd är bra även om olika organisationer behöver lägga olika fokus i sina förberedelser. Gemensamt är att den som är förberedd och har övat kommer att klara nästa kris bättre. Sen spelar det ingen roll om krisen är en Twitterstorm eller om stormen just ödelagt er förmåga att producera.”

Lars Qvart
Kommunikationsstrateg, Skatteverket

Diplomkurs i kriskommunikation i maj

Nu är det dags för nästa diplomkurs i kriskommunikation! Kursen, som genomförs under fyra dagar i maj, innehåller såväl teori som praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i sociala och traditionella medier.

Målgrupp för kursen: Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet eller kommunikation.

Kursdeltagare: Max 16 deltagare.

Kursdagar: 9,12 och 16 maj (heldagar).

Diplomeringsdag: 26 maj (halvdag).

Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.

Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation, Sverre Sverredal och Maria Langen. Kursansvarig är Sverre Sverredal.

Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012).

Kursförberedelser: Läst boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

 Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se. Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Välkommen!
MVH Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation

ps. Höstens diplomeringskurs i kriskommunikation är planerad till 27, 28 och 29 augusti.

Gott Nytt År!

Tack allihop för ett år med givande dialog, utbildningar och seminarium. Vi ses 2014!
Hälsar Maria och Sverre

”Kriskommunikation – att leda i blåsväder” nominerad till årets HR-bok

Det är med glädje och stolthet vi kan berätta att ”Kriskommunikation – att leda i blåsväder” har blivit nominerad till priset för årets HR-bok. Förutom Krisinstitutets bok är det nio andra titlar med i matchen. Alla bedöms vara ”angelägna, aktuella och användbara”. Håll tummarna! I januari får vi reda på hur det går.

Årets HR-bok arrangeras av Sveriges HR-förening och Personal & Ledarskap. Vill du veta mer, gå in på www.personalledarskap.se eller direkt till http://www.personalledarskap.se/nyheter/tio-nominerade-till-arets-hrbok/33401.pl. Notera att det krävs en inloggning för att läsa all information på sajten. Det är dock kostnadsfritt att registrera sig.

Diplomutbildad i kriskommunikation?

Fler och fler ledare och kommunikatörer väljer att gå Krisinstitutets diplomutbildning i kriskommunikation. Dessa diplomerade personer är viktiga kuggar i sina organisationer. De fungerar som drivkraft, stöd och utvecklar sina kollegor inom kriskommunikationsområdet. Genom att jobba strategiskt och metodiskt med kriser kan deras organisationer undvika och parera många kriser som annars hade kunnat bli svårhanterliga. Kriser som ändå uppstår kan hanteras bättre och effekterna lindras.

En god kriskommunikation underlättar beslutsfattande och internt samarbete. Dessutom ökar det externa förtroendet för organisationen när olika individer och grupper ser att medarbetarna tar krisen på allvar – de lyssnar och berättar vad som har hänt, hur de hanterar krisen och vad som händer härnäst.

Vem är diplomerad kriskommunikatör i din organisation? Har ni ingen, kontakta Maria Langen eller Sverre Sverredal direkt på info@krisinstitutet.se så utbildar vi er. Nästa kriskommunikationsutbildning planeras till i början av februari.

För de personer som redan diplomerats av Krisinstitutet erbjuder vi nu ett ”steg två”. Det innebär att du – efter att ha genomgått en halv dags kurs – blir godkänd av Krisinstitutet att själv genomföra diplomutbildningar inom din egen organisation.

Kursmaterial för samtliga utbildningar är vår bok Kriskommunikation – att leda i blåsväder (utgiven av Sanoma Förlag, december 2012).