Deltagare rekommenderar krisbearbetningskursen till andra

Svenska Institutet för Kriskommunikation gläds åt den positiva återkoppling vi fått från samtliga deltagare på den senaste krisbearbetningskursen. Så här säger Riitta (som godkänt att vi publicerar namn och text):

”För min del kom kursen som på beställning. Jag höll på att skilja mej från min man, men hade ingen tanke på att söka stöd för eventuella känslosmässiga problem. Nu är jag helt övertygad om att kursen har hjälpt mej, jag inser att känslor i samband med separation bör bearbetas, så att man inte tar med känslorna in nästa relation. Under kursen har jag lärt mej att sortera känslor, glada minne från tråkiga, sorgliga och energikrävande händelser. Jag har lärt mej betydelsen av att lyssna och inte avbryta för egna kommentarer/råd. Jag har förstått att man kan ställa känsliga frågor om man är beredd att lyssna. Jag har redan utnyttjat kunskaperna ett par gånger och kommer att göra det flera gånger i framtiden. Jag rekommenderar kursen till alla som har en nära relation till nån, speciellt om relationen är avbruten.”

Nästa kriskurs startar 4 februari – säkra plats nu!

Höstens krisbearbetningskurser har blivit mycket uppskattade av deltagarna! Med sig från kursen bär de kunskap om:

 • vad kris och sorg är
 • vad man i praktiken kan göra för att ta hand om de förluster livet för med sig
 • hur man kan möta människor i kris / sorg
 • Känslomässig läkning och ökad självkännedom
 • en metod att återanvända

Nästa kurs kör vi på torsdagar, kl. 17-19, under perioden 4 februari – 25 mars. Anmäl dig nu så är du säker på att få en av våra 10 platser! Kostnad 2999 kr (plus moms för företag)

Med vår kunskap om kriskommunikation kan vi hjälpa människor, företag och organisationer

Svenska Institutet för Kriskommunikation ger stöd till kommunikatörer, krisgrupper och den enskilda människan – i förbyggande syfte, när något oönskat händer eller efteråt när en kris behöver bearbetas.

För företag och organisationer handlar det om att förbereda sig för – och förebygga – situationer som kan identifieras på förhand. Avgörande när väl krisen inträffar är hur väl samspelta chefer, medarbetare och berörda externa intressenter är – att de vet vad de ska göra, när, hur och varför. Det kräver information, strategier, planer, rutiner, organisation, trimmade kanaler, relationsbyggande, utbildning, övning, övning och åter övning.

Planera för det värsta som kan hända – det oväntade och otroliga! Genom att tänka efter innan kan företag och organisationer enklare både hantera krisen och kommunicera i krisen – och har dessutom en större chans att behålla (eller till och med stärka) förtroendet för företaget/organisationen. Det kan man göra genom att:

 • vara tydlig, öppen och uppriktig i sin kommunikation.
 • ta ansvar, fatta beslut, visa handlingskraft och en vilja att hjälpa och stödja.
 • visa empati (till exempel inte kommunicera siffror till de drabbade)
 • bygga kommunikationen på åtgärder, vad företaget/organisationen gör i krisen. Kommunikationen i sig har inget eget värde.
 • se och erkänna problem – då kan man också lösa dem. Att bara berätta hälften, försvara sig eller försöka förklara sig räcker sällan. Det kan till och med vidga krisens omfattning eller skapa en ny kris i krisen. Kom ihåg, tystnad är också kommunikation…
 • samarbeta och kommunicera samma huvudbudskap i olika kanaler, i kombination med relevant, specifik information för direkt berörda målgrupper.

Agerandet förutsätter förstås att de som jobbar i krisen har kunskap om hur människor reagerar i en kris, att man bemöter drabbade på rätt sätt och att de får det stöd de behöver efteråt. Insatser som kris-/sorgbearbetning kan till exempel sättas in direkt, på plats, eller så snart som möjligt efter en svår händelse.

Kris-/sorgbearbetning
Vi erbjuder kurser i kris-/sorgbearbetning – i individuellt format och i gruppformat.

 

Vårdguiden uppmärksammar ”tonårskaos”

Läs artikeln ”Snacka om kaos” i det nya decembernumret av Vårdguidens tidning! Tidningen, som delas ut till alla hushåll i Stockholms län, kan också hämtas ner elektroniskt via Vårdguidens webbplats. Vi fortsätter dialogen på Svenska Institutet för Kriskommunikation och vår ”Snacka om kaos-blogg”. Välkommen att bidra med dina tankar kring tonåren och föräldraskap!