Veckans Kris: Vilks på Jamtli

Jämtlands läns konstförening (JLK) har planerat en utställning på Jamtli.

Utställningen ”Udda & Jämt” skulle få sin start 30 september. Efter att konstnären Lars Vilks låtit sig engageras i en förmodat högerextrem förenings erksamhet genom ett inslag på en konferens i New York, har museets chef Henrik Zipsane beslutat att Vilks inte längre får vara med och ställa ut.

Nu rapporterar media att hela utställningen fått ställas in. Detta på grund av att de övriga konstnärerna ogillade museets utestängning av Vilks, så till den milda grad att alla hoppat av. Utställningen har alltså inte en enda konstnär kvar av de planerade! Så sent som igår sa Görel Stephansson, JLK, att utställningen skulle genomföras. Då återstod 7 av de ursprungligen 17 utställarna.

Jamtli är Jämtlands länsmuseum.  Museichefen är tillsatt av Jamtlis styrelse. JLK, som har till uppgift att köpa in ny konst, har en styrelseplats.

Krisen är i full gång och i skrivande stund har några officiella uttalanden ännu inte kommit. Vad som i perspektivet kriskommunikation visas i den här historien är vikten av att informera samma innehåll i flera kanaler. I synnerhet när det finns fler huvudmän är det viktigt att man pratat ihop sig innan någon ger information till media. Det är också bra om man förberett med egen information och fördjupning via egna webbplatser.

Sverre Sverredal

Veckans kris: Passagerare i påtvingad räddningsövning


Tallink Silja informerar på sin webbplats att man regelbundet anordnar säkerhetsövningar ombord på sina fartyg – för personalen. Det är bra och förmodligen något som myndigheterna i de berörda länderna runt Östersjön kräver av rederierna nu förtiden.

Däremot är det inte så lyckat att passagerare dras in i övningar ute till havs som innebär att de beordras kliva i livbåtarna. Det hände ett ungt par från Sverige som under en födelsedagskryssning på MS Victoria. De tvingades agera statister i en räddningsövning som genomfördes av räddningstjänst från Ryssland, Estland och Finland.

Ett olycksfall i arbetet eller symtom på bristande kontroll? Ja, just inom området säkerhet borde varken det ena eller det andra få förekomma. Tallink kommenterar dessvärre inte saken alls på sin egen webbplats. Det borde dom göra.

Sverre Sverredal

Veckans Kris: KRIS i kris

I en tidigare bloggpost här på Veckans Kris talade jag om KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) och turerna runt Örebro-avdelningens extravaganser med tjusiga bilar och gym. Nu har KRIS riksorganisation bestämt sig för att utesluta förre Örebro-ordföranden Lasse Liljegren från KRIS och dessutom bestämt att KRIS i Örebro inte får bedrivas vidare under KRIS namn.

Detta kan vi se i TT-rapporteringen och många medier som citerar TT. Nerikes Allehanda har en något mer utvecklad artikel men gemensamt för dem alla är att några tydliga skäl för uteslutningen inte ges direkt från KRIS riksstyrelse.

KRIS webbplats är saken inte nämnd med ett ord – däremot kan man klicka sig fram till den drabbade lokalavdelningen i Örebro. Dom har fortfarande sitt kommunikationsfönster på KRIS webbplats. Örebroavdelningen ger sin bild av det hela och den stämmer inte med den som TT refererar.

Man kan undra varför en organisation som KRIS inte tar tillfället och informerar ordentligt på sin egen webbplats men låter ”motståndaren” få göra det. Intrycket är att KRIS interna stridigheter inte har något slut och att övertygelsen om hur styrelsen agerat inte ens har fullt stöd på central nivå.

Det är viktigt även för en liten organisation att utvnyttja all de kommunikationskanaler man äger för att ge sin bild av vad som händer. Fältet blir annars öppet för spekulation, osäkerhet och misstänksamhet.

Sverre Sverredal

Veckans Kris: Röda hund i Järna

Ett utbrott av smittsam sjukdom brukar tas som exempel när man ska öva för kriser och kriskommunikation. Kommunikationen ska i första hand vara snabb, ärlig, konkret, öppen och relevant för mottagarna.

Utbrottet av Röda Hund i Järna-området utanför Södertälje rapporterades i media i början av sommaren. På Smittskyddsintitutets hemsida informeras om omfattningen och vad de som befinner sig i riskzonen bör göra. Så långt ett rutinscenario. Även SVT och landstinget  rapporterar och informerar.

Så till frågan om vad man INTE rapporterar om.

I Järna har Antroposoferna har sitt centrum. Utan att gå in på en detaljerad redogörelse för den filosofin kan man konstatera att en utbredd skepsis råder mot skolmedicinen. Till exempel vaccinationer anses vara inte bara onödiga utan till och med skadliga.

Inga medier och ingen offentlig instans verkar vilja koppla ihop röda hund-utbrottet i Järna med Antroposoferna i Järna. Inte mer än antydningsvis i alla fall. Inte förrän igår då SVD  har en artikel som mer öppet tar tag i frågan.

Den nu aktuella smittspridningen sker antagligen från smittbärare inom Järna-antroposoferna och drabbar bara den egna gruppen (eftersom de flesta andra i landet är vaccinerade). Men det fläckar en annars bra kriskommunikation att inte säga det öppet utan bara antydningsvis. För den oinvigde blir det tydligt att det finns mer information men man får inte reda på det. Och sånt kan skapa eller öka en annars obefogad oro.