Kriskommunikation

Tolv framgångsfaktorer för effektiv kriskommunikation:

 • Löftet och leveransen –  ord och handling går hand i hand
 • Omvärldsbevakningen – lyssnar och följer med i vad som händer och sägs, internt och externt, i media och i sociala medier
 • Koordineringen – organisera, delegera och samarbeta så att det interna informationsutbytet fungerar (även på obekväm arbetstid)
 • Strategin – konkreta ställningstaganden och mål för kriskommunikationen
 • Kriskommunikationsplanen  – förankrad, övad och tillgänglig
 • Intressenterna – relationer, dialog och kunskap om intressentgruppernas informationsbehov
 • Massmedia – möta media på deras arena – proaktivt och uppriktigt. Ha läsaren/lyssnaren/tittaren i bakhuvudet och samtidigt få fram organisationens budskap
 • Den digitala närvaron – balansera krisinformation via organisationens egna digitala kanaler, ”andras” webbplatser och dialog i sociala medier
 • Den interna kommunikationen – stödja ledare, kommunikatörer och medarbetare med interna och externa ”kundkontakter”
 • Innehållet i kommunikationen – direkt, sakligt och svar på frågor som: Vad har hänt? Var? Vem? Konsekvenser för den enskilde och organisationen? Hur kunde det hända? Omvärldsreaktioner? Åtgärder? Plats för mer information, talespersoner och kontakt.
 • Krisretoriken – att och hur man säger det man vill och behöver säga på ett sätt som andra kan ta till sig
 • Kanalerna – ändamålsenliga kanaler som kan användas utifrån olika syften och ge önskad effekt hos målgruppen, till exempel få en ortsbefolkning att uppmärksamma en varning.

I kurser och dialogseminarium som anordnas av Krisinstitutet går vi in närmare på såväl framgångsfaktorer som strategier och tips som kan hjälpa organisationer att effektivare hantera och kommunicera i kriser. I traditionella och sociala medier.

Krisinstitutets verksamhet bygger på boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder. Där finns också den teoretiska grunden, begrepp,  mallar, checklistor och övningar som underlättar kriskommunikationsarbete. Innan, under och efter en kris.