Om Krisinstitutet

Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) arbetar i förbyggande syfte, när något oönskat händer eller efteråt när en kris behöver bearbetas. Även lärandet av en kris, utveckling och utbildning är viktiga delar av verksamheten.

Svenska Institutet för Kriskommunikation drivs som ett nätverk av experter och ger stöd till människor, företag och organisationer som vill:

  • Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor!
  • Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!
  • Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!
  • Lära av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!

Krisinstitutet.se
Utgivningsbevis finns för Svenska Institutet för Kriskommunikations webbplats, www.krisinstitutet.se. Ansvarig utgivare är Sverre Sverredal.

Krisinstitutet.se innehåller såväl exempel på aktuella krishändelser som lärdomar, kommentarer och reflektioner kring kriskommunikation.

Drivkraften bakom Krisinstitutet
Svenska Institutet för Kriskommunikation drivs av Maria Langen och Sverre Sverredal, Sverredal & Langen AB.