Diplomerad i kriskommunikation?

Allt fler utbildar sig i kriskommunikation. En del väljer att gå kurser med oss hos någon av våra samarbetspartners, andra anordnar kundspecifika seminarium med deltagare från den egna organisationen. För den som vill satsa lite extra anordnar vi löpande diplomeringskurser i Krisinstitutets regi. Under tre hela dagar varvas teori, praktik och tester.

Samtliga kurser bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – Att leda i blåsväder där såväl strategi, teori, metodik, exempel, mallar och checklistor finns beskrivna. Lägg därtill någon form av scenarioövning eller krisspel – och ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan kursledare och deltagare – och du har kursbeskrivningen i din hand.

Målet är att utveckla kompetens och trygghet användbar vid utveckling och implementering av en effektiv krishantering, kommunikation och organisation som kan skydda viktiga värden, undvika eller lindra effekterna av en kris.

Denna kunskap är lika användbar i ett strategiskt kommunikationsarbete, ledarskapsutveckling och i projekt som syftar till att förbättra samarbeten. Med individer som trivs och samspelar för att nå verksamhetens mål kan organisationer bli effektivare, och samtidigt möta omgivningens förväntningar på ”bra” kommunikation.

Nästa tredagars diplomeringskurs planeras till hösten. Priset är 20 000 kronor (exkl. moms) inklusive diplomering.

För dig som redan har kriskommunikationskompetensen – men vill ha ett kvitto på den – finns nu chansen att gå rakt på diplomeringen. För det krävs att du har erfarenhet av kommunikationsarbete i en organisation. När du kommer till oss ska du också ha läst boken. Efter att du fått en inledande repetitionsgenomgång startar diplomeringen, med såväl muntliga som skriftliga moment. Räkna med en heldag för detta. Priset är 7000 kr (exkl. moms).

För dig som är intresserad av kursen men inte diplomeringen finns chansen att gå både en endags- och tvådagarskurs.

För frågor och intresseanmälningar, kontakta oss på info[at]krisinstitutet.se

Säkra plats nu till diplomutbildningen i kriskommunikation 23-25 mars

Tack för anmälningar och intresseförfrågningar till diplomutbildningen i kriskommunikation! Vi kör som planerat den 23-25 mars. Sista anmälningsdag är den 2 mars eller när gruppen är full (max 16 deltagare).

Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella kanaler och sociala medier. Kursen innehåller såväl teori som praktiska övningar. Strategi och taktik.

Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet, HR eller kommunikation.

Innan kursstart: Läs boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Den går att beställa via nätbokhandlare som Bokus och Adlibris.

Diplomeringsdag: 25 mars (i slutet av dagen)

Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.

Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.

Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se . Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är den 2 mars eller när gruppen är full. Först till kvarn gäller.

Välkommen!

Stockholm: Nästa diplomeringskurs i kriskommunikation 23-25 mars

Nu är det dags för nästa diplomkurs i kriskommunikation! Kursen, som genomförs i slutet av mars , innehåller såväl teori som praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier.

Målgrupp för kursen: Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet eller kommunikation.

Kursdeltagare: Max 16 deltagare.

Kursdagar: 23-25 mars (heldagar med förarbete och kvällsuppgifter).

Diplomeringsdag: 25 mars (i slutet av dagen)

Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.

Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.

Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Kursförberedelser: Läst boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012).

Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se  Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är den 2 mars eller när gruppen är full. Först till kvarn gäller.

Välkommen!
Svenska Institutet för Kriskommunikation

Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation

Krisinstitutet gläds åt att kunna presentera ett ökande antal duktiga kommunikatörer med specialistkompetens inom området kriskommunikation i sociala medier. Samtliga har deltagit i kurs i kriskommunikation och därefter inlämnat ett eget valt arbete som redovisas nedan.

Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation välkomnas till nätverket:
Sofia Aronsson – Rektor blev felaktigt utpekad
Karen Vasquez – Ebola
Stephanie Remmo – Skyddsnivån för fågelinfluensan
Sara Högberg – En snabb och ärlig ursäkt
Helena Eriksson – Budgetförhandlingarna
Marika Österlund – Hjärnblödning
Johan Alm – Taylor Swift lamnar Spotify
Rafael Mercedes – SD-topp
Ida Libik Weki – Bill Cosby
Denise Eveborn – Idol Tristan
Peter Larsdotter – Marken Brinner kris
Jenny Andersson – Eko-mat
Kristofer BerglinGamerGate

Veckans Kris, av Sofia Aronsson: Rektor felaktigt utpekad som ansvarig för flickas död

Efter åttaåriga Yaras död pekades Johan Johansson, rektor på hennes skola, ut som syndabock för händelsen. Nu, ett halvår senare, har mer information om fallet kommit fram och Johan Johanssons familj kräver att Karlskrona kommun tar sitt ansvar och ber om ursäkt.

Den 30 april i år hittades åttaåriga Yara död i den lägenhet i Karlskrona som hon bodde i med sina två släktingar. Då hade de sociala myndigheterna i kommunen redan fått flera larm, t.ex från flickans skola, om att något inte stod rätt till i hennes familj. Efter Yaras död stängde Karlskrona kommun av Johan Johansson, som var rektor på flickans skola, från sin tjänst och han pekades ut vid en presskonferens som den ansvarige och för att inte ha följt kommunens rutiner när det gällde utsatta barn.

Johan Johansson tog mycket illa vid sig av det inträffade och han försökte sedan ta sitt liv. Han överlevde självmordsförsöket, men vårdas sedan dess på sjukhus med hjärnskador. Den 19 november gick Johans familj ut i SVT Blekingenytt och berättade om det inträffade och krävde att kommunen ger Johan en offentlig ursäkt.

Nu efter en granskning av SVT Blekingenytt har det kommit fram att rektor Johan Johansson följde kommunens interna riktlinjer med socialen. Först i efterhand ändrades texten i rektorernas handböcker. Ändå var det Johan Johansson som ensam fick ta ansvar för hanteringen av Yaras fall. Nu, sju månader senare, har Karlskrona kommun tillsatt en utomstående utredare som ska granska hanteringen av rektor Johan Johansson fall och kommit med en offentlig ursäkt.

Min analys
Hela händelsen är väldigt olycklig enligt mig och jag anser att kommunen har handlat naivt och oproffsigt på flera plan. Att redan vid ett så tidigt stadie peka ut Johan Johansson som ansvarig för Yaras död var fel. Att kommunen inte har tillsatt en utredning förens nu är ofattbart och krisen har nu blivit större än någonsin. De borde direkt när mordet inträffade ha startat en extern utredning, som skulle se över kommunens rutiner och se vad som hade brustit. Flera stödgrupper för Johan och hans familj finns på sociala medier och många röster vill att de ansvariga avgår från sina poster. Detta behöver kommunen bemöta i tid, för att krisen inte ska växa sig ännu större och djupare. Personaldelegationens vice ordförande Sophia Ahlin vill nu ha ett krismöte och att kommunen ska se det inträffade som en förtroendekris. Det är mycket bra, men det är för sent handlat enligt mig. Detta borde ha gjorts redan när Johan blev avstängd, för att undvika och förebygga krisen.

Det andra organisationer kan lära sig utav denna kris är att inte peka ut en ”syndabock” för tidigt, innan all information om händelsen har kommit fram. Hade kommunen startat en extern utredning direkt hade de kunnat koncentrerat sig på den verkliga krisen, Yaras död, och Johan Johansson hade förmodligen inte legat på sjukhus med hjärnskador.

Källor

DN: Kritiken mot rektorn drev honom i depression

SVT: Rektor följde rutinerna

DN: Karlskrona kommun stänger av rektor

DN: Yaras rektor får offentlig ursäkt

SOFIA ARONSSON

Svenska Institutet för Kriskommunikation välkomnar Sofia Aronsson i nätverket. Sofia är inte bara duktig på kriskommunikation. Sofia är en kommunikatör som kan digitala kanaler, sociala medier och ”Community managagement”, och mycket annat. Läs mer på Sofias blogg.

 

Strategisk kriskommunikation i sociala medier

Det råder ingen tvekan om att traditionella och sociala medier samspelar, engagerar och påverkar såväl individers som organisationers vardag. Kommunikationen går allt snabbare och involverar fler. Kraven på transparens ökar i takt med förändrade kommunikationsvanor och nya tekniska möjligheter. Att hantera, undvika eller lindra effekterna av en kris är idag en självklar del i kommunikationen. Vad som ”är” en kris är ofta en subjektiv upplevelse som bestäms av omvärlden. Det innebär i praktiken att det kan finnas många olika bilder av krisen. Organisationen kan kommunicera ”sin egen”, men det räcker sällan.

Idag är förväntningarna större på krisens ledare, medarbetare och kommunikatörer. Strategier, planer och beslutsprocesser för organisationens kriskommunikation måste uppdateras eller göras om, för att bli ändamålsenliga och användbara. Det kan ta tid.

Under tiden uppstår det en krissituation, som behöver hanteras. Du får uppdraget att samordna och hantera den operativa kriskommunikationen under krisen. Allt du gör och säger påverkar både ditt och din organisations förtroendekapital. Vad gör du?

I dialogseminarium, scenarioövningar och kurser som anordnas av Krisinstitutet får du chansen att prova,  diskutera och lära av andra. Teori blandas med praktik, exempel och erfarenhetsutbyte.

Svenska Institutet för Kriskommunikation genomför även diplomutbildningar i kriskommunikation. Nästa diplomutbildning planeras till i januari 2015.

Tips: Följ media, lär av aktuella kriser, som ”FOI-krisen” #uppdraggranskning

Diplomera dig i kriskommunikation – nästa kurs i Stockholm den 27-29 augusti

Nu är det dags för nästa diplomkurs i kriskommunikation! Kursen, som genomförs i slutet av augusti , innehåller såväl teori som praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier.

Målgrupp för kursen: Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet eller kommunikation.

Kursdeltagare: Max 16 deltagare.

Kursdagar: 27-29 augusti (heldagar med förarbete och kvällsuppgifter).

Diplomeringsdag: 29 augusti (i slutet av dagen)

Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.

Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation, Sverre Sverredal och Maria Langen.

Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012).

Kursförberedelser: Läst boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Krav för diplomeringen:

 • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
 • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se. Skriv:

 • Namn på deltagare
 • Kontaktuppgifter
 • Organisation
 • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är den 1 augusti eller när gruppen är full. Först till kvarn gäller.

Välkommen!
Svenska Institutet för Kriskommunikation