Vi erbjuder

Krisinstitutet erbjuder stöd innan, under och efter en kris:

  • Scenarioövningar och krisspel
  • Kriskommunikationsplan
  • Massmedieträning, krisanpassad
  • Strategi för kriskommunikation i digitala kanaler och sociala medier
  • Intressentanalyser
  • Framtagning av krisscenarion tillsammans med organisationens medarbetare
  • Rådgivning i frågor som rör organisation, samarbetsformer och kommunikation
  • Resursförstärkning i krissituationer
  • ”Kriskommunikationskoll” – genomgång och test av organisationens kriskommunikationsplan – leveransrapport
  • Utbildningar, kurser och dialogseminarier om kriskommunikation

Certifierings- och diplomeringsutbildningar
Krisinstitutet erbjuder organisationer certifiering i kriskommunikation i linje med boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Förlag Sanoma Utbildning, december 2012) samt diplomeringsutbildningar för ledare, kommunikationsansvariga och andra medarbetare med ett ansvar att kommunicera innan, under och efter en kris. För mer information, kontakta Sverre Sverredal på 070-820 83 94 eller skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se.

Krisspel After Work:
Det är kris! En journalist närmar sig med mikrofonen. En paparazzifotograf tar smygbilder. Upprörda ”drabbade” skriker ut sitt missnöje och omvärlden gör sig påmind via både traditionella och sociala medier. Deltagarna är så nära en verklig krissituation de kan vara och får chansen att öva på att kriskommunicera för en organisation. Krisspelet inleds med en föreläsning och avslutas med en utvärdering av deltagarnas kriskommunikationsinsatser.

”Krisspel After Work” skräddarsys för varje event.  Kontakta Krisinstitutet för offert.