Deltagare rekommenderar krisbearbetningskursen till andra

Svenska Institutet för Kriskommunikation gläds åt den positiva återkoppling vi fått från samtliga deltagare på den senaste krisbearbetningskursen. Så här säger Riitta (som godkänt att vi publicerar namn och text):

”För min del kom kursen som på beställning. Jag höll på att skilja mej från min man, men hade ingen tanke på att söka stöd för eventuella känslosmässiga problem. Nu är jag helt övertygad om att kursen har hjälpt mej, jag inser att känslor i samband med separation bör bearbetas, så att man inte tar med känslorna in nästa relation. Under kursen har jag lärt mej att sortera känslor, glada minne från tråkiga, sorgliga och energikrävande händelser. Jag har lärt mej betydelsen av att lyssna och inte avbryta för egna kommentarer/råd. Jag har förstått att man kan ställa känsliga frågor om man är beredd att lyssna. Jag har redan utnyttjat kunskaperna ett par gånger och kommer att göra det flera gånger i framtiden. Jag rekommenderar kursen till alla som har en nära relation till nån, speciellt om relationen är avbruten.”

Nästa kriskurs startar 4 februari – säkra plats nu!

Höstens krisbearbetningskurser har blivit mycket uppskattade av deltagarna! Med sig från kursen bär de kunskap om:

  • vad kris och sorg är
  • vad man i praktiken kan göra för att ta hand om de förluster livet för med sig
  • hur man kan möta människor i kris / sorg
  • Känslomässig läkning och ökad självkännedom
  • en metod att återanvända

Nästa kurs kör vi på torsdagar, kl. 17-19, under perioden 4 februari – 25 mars. Anmäl dig nu så är du säker på att få en av våra 10 platser! Kostnad 2999 kr (plus moms för företag)