Med vår kunskap om kriskommunikation kan vi hjälpa människor, företag och organisationer

Svenska Institutet för Kriskommunikation ger stöd till kommunikatörer, krisgrupper och den enskilda människan – i förbyggande syfte, när något oönskat händer eller efteråt när en kris behöver bearbetas.

För företag och organisationer handlar det om att förbereda sig för – och förebygga – situationer som kan identifieras på förhand. Avgörande när väl krisen inträffar är hur väl samspelta chefer, medarbetare och berörda externa intressenter är – att de vet vad de ska göra, när, hur och varför. Det kräver information, strategier, planer, rutiner, organisation, trimmade kanaler, relationsbyggande, utbildning, övning, övning och åter övning.

Planera för det värsta som kan hända – det oväntade och otroliga! Genom att tänka efter innan kan företag och organisationer enklare både hantera krisen och kommunicera i krisen – och har dessutom en större chans att behålla (eller till och med stärka) förtroendet för företaget/organisationen. Det kan man göra genom att:

  • vara tydlig, öppen och uppriktig i sin kommunikation.
  • ta ansvar, fatta beslut, visa handlingskraft och en vilja att hjälpa och stödja.
  • visa empati (till exempel inte kommunicera siffror till de drabbade)
  • bygga kommunikationen på åtgärder, vad företaget/organisationen gör i krisen. Kommunikationen i sig har inget eget värde.
  • se och erkänna problem – då kan man också lösa dem. Att bara berätta hälften, försvara sig eller försöka förklara sig räcker sällan. Det kan till och med vidga krisens omfattning eller skapa en ny kris i krisen. Kom ihåg, tystnad är också kommunikation…
  • samarbeta och kommunicera samma huvudbudskap i olika kanaler, i kombination med relevant, specifik information för direkt berörda målgrupper.

Agerandet förutsätter förstås att de som jobbar i krisen har kunskap om hur människor reagerar i en kris, att man bemöter drabbade på rätt sätt och att de får det stöd de behöver efteråt. Insatser som kris-/sorgbearbetning kan till exempel sättas in direkt, på plats, eller så snart som möjligt efter en svår händelse.

Kris-/sorgbearbetning
Vi erbjuder kurser i kris-/sorgbearbetning – i individuellt format och i gruppformat.

 uznat-otkuda.comпо номеруоптимизаторgoogle adwords этодом ткани одесса каталогmap of russia rivers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.