Nytt nätverk på gång!

Tack för alla intresseanmälningar vi fått som svar på mejlet om vårt nya nätverk! Planeringen pågår nu för fullt och vi räknar med att vara igång redan i mars! I nätverket kommer du att möta ”kollegor” som jobbar med kris, kommunikation, utveckling och förändring. Syftet är att skapa rum för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, i såväl fysiska möten som i den digitala världen. Genom att medverka och bidra i nätverket kan medlemmarna utveckla sin kompetens på området och därmed också vara bättre förberedda om/när en kris inträffar. Tanken är också att medlemmarna ska kunna sprida kunskapen vidare – som ringarna på vattnet – och underlätta för andra människor och organisationer i olika krislägen. Vill du också vara med, anmäl ditt intresse till krisinstitutet@svelan.se! Programförklaring och medlemsavgift fastställs inom kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.