Veckans Kris: Vilks på Jamtli

Jämtlands läns konstförening (JLK) har planerat en utställning på Jamtli.

Utställningen ”Udda & Jämt” skulle få sin start 30 september. Efter att konstnären Lars Vilks låtit sig engageras i en förmodat högerextrem förenings erksamhet genom ett inslag på en konferens i New York, har museets chef Henrik Zipsane beslutat att Vilks inte längre får vara med och ställa ut.

Nu rapporterar media att hela utställningen fått ställas in. Detta på grund av att de övriga konstnärerna ogillade museets utestängning av Vilks, så till den milda grad att alla hoppat av. Utställningen har alltså inte en enda konstnär kvar av de planerade! Så sent som igår sa Görel Stephansson, JLK, att utställningen skulle genomföras. Då återstod 7 av de ursprungligen 17 utställarna.

Jamtli är Jämtlands länsmuseum.  Museichefen är tillsatt av Jamtlis styrelse. JLK, som har till uppgift att köpa in ny konst, har en styrelseplats.

Krisen är i full gång och i skrivande stund har några officiella uttalanden ännu inte kommit. Vad som i perspektivet kriskommunikation visas i den här historien är vikten av att informera samma innehåll i flera kanaler. I synnerhet när det finns fler huvudmän är det viktigt att man pratat ihop sig innan någon ger information till media. Det är också bra om man förberett med egen information och fördjupning via egna webbplatser.

Sverre Sverredal

Veckans kris: Passagerare i påtvingad räddningsövning


Tallink Silja informerar på sin webbplats att man regelbundet anordnar säkerhetsövningar ombord på sina fartyg – för personalen. Det är bra och förmodligen något som myndigheterna i de berörda länderna runt Östersjön kräver av rederierna nu förtiden.

Däremot är det inte så lyckat att passagerare dras in i övningar ute till havs som innebär att de beordras kliva i livbåtarna. Det hände ett ungt par från Sverige som under en födelsedagskryssning på MS Victoria. De tvingades agera statister i en räddningsövning som genomfördes av räddningstjänst från Ryssland, Estland och Finland.

Ett olycksfall i arbetet eller symtom på bristande kontroll? Ja, just inom området säkerhet borde varken det ena eller det andra få förekomma. Tallink kommenterar dessvärre inte saken alls på sin egen webbplats. Det borde dom göra.

Sverre Sverredal