Veckans Kris: Röda hund i Järna

Ett utbrott av smittsam sjukdom brukar tas som exempel när man ska öva för kriser och kriskommunikation. Kommunikationen ska i första hand vara snabb, ärlig, konkret, öppen och relevant för mottagarna.

Utbrottet av Röda Hund i Järna-området utanför Södertälje rapporterades i media i början av sommaren. På Smittskyddsintitutets hemsida informeras om omfattningen och vad de som befinner sig i riskzonen bör göra. Så långt ett rutinscenario. Även SVT och landstinget  rapporterar och informerar.

Så till frågan om vad man INTE rapporterar om.

I Järna har Antroposoferna har sitt centrum. Utan att gå in på en detaljerad redogörelse för den filosofin kan man konstatera att en utbredd skepsis råder mot skolmedicinen. Till exempel vaccinationer anses vara inte bara onödiga utan till och med skadliga.

Inga medier och ingen offentlig instans verkar vilja koppla ihop röda hund-utbrottet i Järna med Antroposoferna i Järna. Inte mer än antydningsvis i alla fall. Inte förrän igår då SVD  har en artikel som mer öppet tar tag i frågan.

Den nu aktuella smittspridningen sker antagligen från smittbärare inom Järna-antroposoferna och drabbar bara den egna gruppen (eftersom de flesta andra i landet är vaccinerade). Men det fläckar en annars bra kriskommunikation att inte säga det öppet utan bara antydningsvis. För den oinvigde blir det tydligt att det finns mer information men man får inte reda på det. Och sånt kan skapa eller öka en annars obefogad oro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.