Veckans Kris: Snuskrisen

Medierna rapporterar om en mutskandal där Swedish match är inblandat. Vid första anblick tror man att det är den gamla vanliga historian som utspelats. Svenskt företag som dras in i främmande kulturers muttraditioner och följaktligen drabbas av massor av badwill…

Inte alls – här tycks det tvärtom vara så att det svenska företaget Swedish Match agerat på ett föredömligt sätt.

Det som har hänt är att en person försökt ”sälja” EU-kommissionären John Dallis stöd i snusfrågan. Swedish match valde dock att omedelbart anmäla händelsen till antikorruptionsbyrån Olaf. Frågan har nu spillt över på kommissionären ansvarig för hälso- och konsumentfrågor från Malta, som avgått från sin post eftersom han påstås ha känt till det hela utan att ha larmat.

Vad Swedish Match verkar ha gjort är att man snabbt övervägt vilka följder mutförsöket skulle kunna få om inget görs och kommit fram till att det enda raka är att offentliggöra hela historien direkt.  Så långt är det god kriskommunikation.

Sverre Sverredal

Veckans Kris: Panaxias konkurs

Nyheten att värdetransportföretaget Panaxia nu gått i konkurs sänder signaler som ger osäkerhet. Det verkar som om enorma summor förskringrats från kunderna.

Skulle pengarna försvinna på banken finns garantier, tillsyn och reglerat ansvar. Det är lätt att tro att samma slags garantier skulle gälla när pengarna lämnas till värdetransportföretagen men så är det dessvärre inte. I det här läget tycks kunderna (insättarna) vara hänvisade till att ställa sig i kön bland andra fordringsägare vid en konkurs – med ytterst osäkra möjligheter till framgång.

Flera debattörer, bland andra Svensk Handel, föreslår nu att staten tar ett fastare grepp om värdetransportföretagen – i samhällets intresse.

För oroliga företagare, både nu drabbade och de som anlitar andra värdetransportföretag, är frågan obesvarad: Kan vi lita på hanteringen av våra pengar?

Sverre Sverredal