Veckans Kris: Snuskrisen

Medierna rapporterar om en mutskandal där Swedish match är inblandat. Vid första anblick tror man att det är den gamla vanliga historian som utspelats. Svenskt företag som dras in i främmande kulturers muttraditioner och följaktligen drabbas av massor av badwill…

Inte alls – här tycks det tvärtom vara så att det svenska företaget Swedish Match agerat på ett föredömligt sätt.

Det som har hänt är att en person försökt ”sälja” EU-kommissionären John Dallis stöd i snusfrågan. Swedish match valde dock att omedelbart anmäla händelsen till antikorruptionsbyrån Olaf. Frågan har nu spillt över på kommissionären ansvarig för hälso- och konsumentfrågor från Malta, som avgått från sin post eftersom han påstås ha känt till det hela utan att ha larmat.

Vad Swedish Match verkar ha gjort är att man snabbt övervägt vilka följder mutförsöket skulle kunna få om inget görs och kommit fram till att det enda raka är att offentliggöra hela historien direkt.  Så långt är det god kriskommunikation.

Sverre Sverredal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.