Veckans Kris: Fängelse för fel prognos

Staden L’aquila i Italien jämnades den 6 april 2009  med marken i en jordbävning . Hundratals omkom och många fler skadades.

Drygt tre år senare har en Italiensk domstol dömt en grupp forskare och tjänstemän till långvariga fängelsestraff med anledning av felbedömningar av riskerna. Forskarvärlden häpnar. I en protest mot domarna upplyser man om att det inte med säkerhet går att förutsäga en jordbävning och att större skalv i en jordbävningsregion aldrig kan uteslutas.

Om man ser fängelsedomarna som ett brottsförebyggande straff måste slutsatsen för vetskapsmännen bli ”varna hellre en gång för mycket än en gång för lite”. 

Mottagare av framtida kriskommunikation och varningsmeddelanden kommer att  få det svårt att värdera informationen. Ska man tro på ”ropet om vargen” eller är det en tjänsteman som är rädd om sitt eget skinn?

En fungerande kriskommunikation måste bygga på ett förtroendefullt och delegerat ansvarstagande grundat i gemensamma förutsättningar och spelregler. Straff för felaktiga spådomar hör hemma i medeltiden!

Sverre Sverredal