Veckans Kris: TeliaSonera i Uzbekistan

TeliaSonera har anklagats för att ha mutat sig till affärsmöjligheter i Uzbekistan. Historien har ”Uppdrag Granskning” grävt fram och nu är rättmaskineriet igång. Liksom press, bloggar och insändare. TeliaSoneras varumärke hotas.
I dagarna har Svea Hovrätt bedömt att det förmodade brottet, åtminstone delvis, har begåtts i Sverige och i så fall kan prövas av svensk domstol. Däremot har rätten inte uttalat sig om skuldfrågan. Detta kommer efter Hovrättens utslag nu att tas upp i Tingsrätten.

Vad Telia gjort sig skyldig till är dock inte i första hand ett juridiskt övertramp. Det handlar främst om ett moraliskt handlande som står i strid med vad TeliaSonera kommunicerar i form av ”Group Code of Ethics and Conduct”.
TeliaSonera has a long history of success as a result of fair and ethical business practices. We
support international standards on human rights, labour conditions, the environment and
anticorruption…-

It is our objective to be a clean company and a good corporate citizen, living by the letter and spirit of the law.

Och här någonstans börjar svårigheterna för TeliaSonera – liksom för många andra företag som vill visa sin vilja att vara en ”god medborgare”. Att följa en strikt reglerad lag eller förordning är något som kan prövas i domstol om det skulle uppstå frågetecken. Påföljder och straff är kända på förhand och alla inblandade vet vad som gäller. När ett företag å andra sidan säger sig vilja följa ”international standards” eller ”spirit of the law” blir det otydligt. Uttalandet – eller löftet – är ägnat att ge oss en tro att TeliaSonera är ett ärligt och pålitligt företag. Så pålitligt till och med, att man följer även outtalade regler. Allmänheten ska få känslan av att allt sköts på ett bra sätt även när det inte går att avgöra i strikt juridisk mening. Och hur ska det då avgöras? Jo, dessvärre, på samma outtalade sätt som löftet ges. Det räcker med att allmänheten TROR att det stämmer. Eller, som det nu har blivit, INTE tror på TeliaSonera. Det blir omöjligt att logiskt bevisa att löftena hållits.

Skulle trots allt TeliaSoneras företrädare i en juridisk process befinnas vara oskyldiga till anklagelserna, kommer känslan av mygel ändå dröja kvar. I och med den avgjorda rättsaken är också bolagets möjligheter till upprättelse hos allmänheten uttömda. Någon ytterligare objektiv genomlysning kommer knappast att göras.
Vad man i allmänhet har för uppfattning är mycket svårt att förändra och handlar framför allt om känslomässiga argument. Logiska eller faktaargument räcker inte långt när det handlar om att förändra tron och förtroendet. I synnerhet inte om argumenten framförs av den som anklagas (TeliaSonera).

Om vi för en stund förutsätter att de formella anklagelserna stämmer, d v s att TeliaSonera verkligen mutat sig fram i Uzbekistan och gjort det medvetet. Vad skulle bolaget då göra för att hantera sin kriskommunikation på bästa sätt?
Ett första – och närmast obligatoriskt – steg är att erkänna sakförhållandena. Visar det sig dessutom att man ”mörkat” i avvaktan på den juridiska processen kommer det att bli svårhanterat.

Bestickning och mutbrott handlar om individuellt ansvar och det blir därför nödvändigt för TeliaSonera att vidta åtgärder beträffande de skyldiga personerna. Så långt de formella anklagelserna.

När det handlar om den moraliska sidan, den som avspeglas i bolagets ”Group Code of Ethics and Conduct” kan det också bli nödvändigt att ansvar utkrävs av högre chefer – kanske på allra högsta nivå. Oavsett om de själva deltagit i de klandervärda handlingarna. Redan tidigare har koncernchefen sagt att han avgår om det visar sig att mutanklagelserna stämmer.

Det är bra att associeras med goda moraliska värden, men det är svårt att bevisa att man verkligen håller vad man lovar. Och företag med global verksamhet, där man möter ett brett spektrum av affärskulturer, får fundera en extra gång på vad begreppet ”international standards” innebär.

Ett löfte bör vara konkret, tydligt och möjligt att följa upp med objektiva metoder. Så är det sällan när det handlar om etik, moral och värderingar.

Sverre Sverredal