Krisinstitutet gratulerar nya diplomerade i kriskommunikation!

Fler organisationer väljer att diplomera medarbetare i kriskommunikation. Grattis till er som klarade förra veckans diplomeringskurs med glans!