Stockholm: Nästa diplomeringskurs i kriskommunikation 23-25 mars

Nu är det dags för nästa diplomkurs i kriskommunikation! Kursen, som genomförs i slutet av mars , innehåller såväl teori som praktiska övningar. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier.

Målgrupp för kursen: Diplomkursen passar dig som ingår i en organisations krisgrupp och/eller har ett särskilt ansvar för krishantering, säkerhet eller kommunikation.

Kursdeltagare: Max 16 deltagare.

Kursdagar: 23-25 mars (heldagar med förarbete och kvällsuppgifter).

Diplomeringsdag: 25 mars (i slutet av dagen)

Plats: Stockholm – lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Pris: Priset för kursen – inklusive diplomering – är 20 000 kronor (exklusive moms) per individ.

Kursledare: Utbildningen genomförs av Svenska Institutet för Kriskommunikation. Kursansvarig Sverre Sverredal. Kursledare Maria Langen.

Utbildningsmaterial: Krisinstitutets utbildningar, kurser och diplomeringar bygger på innehållet i boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012). Författare är Sverre Sverredal och Maria Langen.

Kursförberedelser: Läst boken Kriskommunikation – att leda i blåsväder (Sanoma Utbildning, december 2012).

Krav för diplomeringen:

  • Genomgången utbildning i kriskommunikationen enligt utbildning fastställd av Svenska Institutet för Kriskommunikation.
  • Godkänt skriftligt prov inkl. praktisk test i Svenska Institutet för Kriskommunikations regi. Provet ska göras senast 6 månader efter genomgången utbildning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@krisinstitutet.se  Skriv:

  • Namn på deltagare
  • Kontaktuppgifter
  • Organisation
  • Fakturaadress

Sista anmälningsdag är den 2 mars eller när gruppen är full. Först till kvarn gäller.

Välkommen!
Svenska Institutet för Kriskommunikation

Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation

Krisinstitutet gläds åt att kunna presentera ett ökande antal duktiga kommunikatörer med specialistkompetens inom området kriskommunikation i sociala medier. Samtliga har deltagit i kurs i kriskommunikation och därefter inlämnat ett eget valt arbete som redovisas nedan.

Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation välkomnas till nätverket:
Sofia Aronsson – Rektor blev felaktigt utpekad
Karen Vasquez – Ebola
Stephanie Remmo – Skyddsnivån för fågelinfluensan
Sara Högberg – En snabb och ärlig ursäkt
Helena Eriksson – Budgetförhandlingarna
Marika Österlund – Hjärnblödning
Johan Alm – Taylor Swift lamnar Spotify
Rafael Mercedes – SD-topp
Ida Libik Weki – Bill Cosby
Denise Eveborn – Idol Tristan
Peter Larsdotter – Marken Brinner kris
Jenny Andersson – Eko-mat
Kristofer BerglinGamerGate