Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation

Krisinstitutet gläds åt att kunna presentera ett ökande antal duktiga kommunikatörer med specialistkompetens inom området kriskommunikation i sociala medier. Samtliga har deltagit i kurs i kriskommunikation och därefter inlämnat ett eget valt arbete som redovisas nedan.

Nyexaminerade diplomerade i kriskommunikation välkomnas till nätverket:
Sofia Aronsson – Rektor blev felaktigt utpekad
Karen Vasquez – Ebola
Stephanie Remmo – Skyddsnivån för fågelinfluensan
Sara Högberg – En snabb och ärlig ursäkt
Helena Eriksson – Budgetförhandlingarna
Marika Österlund – Hjärnblödning
Johan Alm – Taylor Swift lamnar Spotify
Rafael Mercedes – SD-topp
Ida Libik Weki – Bill Cosby
Denise Eveborn – Idol Tristan
Peter Larsdotter – Marken Brinner kris
Jenny Andersson – Eko-mat
Kristofer BerglinGamerGate