Nästa diplomeringskurs i kriskommunikation – februari 2016

De preliminära datumen för nästa diplomeringskurs i kriskommunikation är den 17-19 februari (onsdag-fredag) i Stockholm.

Om diplomeringskursen i kriskommunikation
Målet är att deltagarna efter kursen ska ha fördjupad kunskap i hur man driver ett krisarbete i en organisation – innan, under och efter en kris – och hur man kan hantera kriskommunikation internt, externt, i traditionella och sociala medier. Kursen  innehåller såväl teori som praktiska övningar, och skrivning. Vi jobbar med olika exempel och dialog som verktyg för lärande.  Continue reading