Härnäst med Krisinstitutet

Svenska Institutet för Kriskommunikation medverkar löpande i aktiviteter, seminarier och konferenser där kunskaps- och erfarenhetsutbyte är del av konceptet.

  • Marknadsföreningen i Stockholm: 23 maj: Halvdagskurs i kriskommunikation
  • Conductive 25-26 maj: Forum för politiska sekreterare WHEN S*** HITS THE FAN
  • Stockholms Civilförsvarsförening 28 maj: Seminariedag för medlemmar, på temat ”terrorism”
  • Diplomeringskurs i kriskommunikation: Nästa tillfälle planeras till augusti, 2016 (v. 35). Kursen genomförs även på uppdrag av företag och organisationer.

Krisinstitutet drivs som ett nätverk av duktiga individer som kan krishantering och kommunikation. Grundare är Sverre Sverredal & Maria Langen. Vi jobbar främst förebyggande och förberedande.