Krisinstitutet för Stockholms Civilförsvarsförening

Den 28 maj har Civilförsvarsförbundet, Stockholms Civilförsvarsförening, en temadag kring ”terrorism” och ”katastrofhändelser”. Vi på Krisinstitutet kommer att vara på plats för att leda dagens scenarioövning. Vill du också vara med finns möjligheten att bli medlem. Läs mer på www.civil.se