Planera och öva beredskap med Svenska Institutet för Kriskommunikation

Svenska Institutet för Kriskommunikation fokuserar verksamheten på projektledning, strategier och rådgivning i beredskapsfrågor. Vi jobbar i första hand förebyggande och förberedande med krishantering och kommunikation. Planer, krisscenarion och samarbetsövningar är exempel på det vi gör för våra kunder. Vi erbjuder även kompetensutveckling inom området. Nästa diplomeringskurs i kriskommunikation planeras till januari, 2017.