Krisinstitutet nu även medlem i Stockholms Länsförbund för Krishantering

Till dig som medlem i Krisinstitutet kan vi nu erbjuda ytterligare förkovring och kunskapsutbyte med ännu fler kunniga inom områden som krishantering och beredskap. Inför 2018 har Föreningen Krisinstitutet valts in som medlemmar i Stockholms Länsförbund för Krishantering (SLFK) och vi ser fram emot ett bra samarbete framöver. Läs mer om den regionala samarbetsorganisationen på slfk.se.

Not. Nästa träff med Krisinstitutets nätverk är frukostseminariet nästa onsdag, den 24 januari. Vi tar emot anmälningar t o m måndag förmiddag.