Viktiga datum – Föreningen Krisinstitutet

  • 28 mars: Styrelsemöte och inval av nya medlemmar
  • 23-25 april: Diplomutbildning i kriskommunikation, ca tider kl. 09.00-17.00.
  • 24 april: Nätverksträff med Krisinstitutet kl. 16-17 med efterföljande after work.
  • 23 maj: Årsmöte i föreningen Krisinstitutet kl. 18-20.00
  • Plats: Södermalm i Stockholm
  • Deltagare: Styrelsen, medlemmar och diplomerade kriskommunikatörer