”Om krisen eller kriget kommer”

Inom kort kommer vi – 4,8 miljoner hushåll i Sverige – att få hem en broschyr i brevlådan. Informationen ska hjälpa oss att bli förberedda för att bättre klara svåra påfrestningar som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker och militära konflikter. Fler råd och tips – och även möjlighet att ställa frågor kring Sveriges beredskap – finns på webbplatsen Din Säkerhet. För ytterligare djupdykning på temat, håll ögonen öppna efter seminarier som genomförs under #krisberedskapsveckan, den 28 maj-3 juni. Där kommer såväl Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (som gjort broschyren på uppdrag av regeringen) som kommuner, frivillighetsorganisationer och andra att delta i samtal över hela landet. Försvarsutbildarna / Föreningen Samhällsberedskap är en av dem som satsar hårt och erbjuder kostnadsfria seminarier. Redan nu kan du ladda ner ”Om krisen eller kriget kommer” på MSB:s webbplats.