Värdefullt med ordentlig analys innan start av podd om kriskommunikation

En stor del av Sveriges befolkning får regelbundet information och kunskap via poddar. 30 augusti anordnade Krisinstitutet en uppskattad frukostföreläsning om hur podcast används för svåra ämnen och kriskommunikation. Podcastproducenten Lars Carlén från produktionsbolaget Tonträff konstaterade att många poddar startar, men att många läggs ner efter några avsnitt. Att få poddar håller i långa loppet beror på att många som startar podd underskattar hur mycket tid det tar att producera avsnitt regelbundet och att göra insatser för att nå publiken.

Ett råd till alla som funderar på att starta en podd, är att investera i en ordentlig analys innan det praktiska arbetet med att spela in, redigera och sprida avsnitt. Analysen bör visa konkurrensen på poddmarknaden inom det planerade ämnesområdet. En välgjord analys lyfter dessutom fram vad er målgrupp kräver av en podd för att lyssna på den.

̶  Uthållighet är viktigt för att uppnå kommunikationseffekter med podcast. Var beredd på att det brukar ta många avsnitt tills en nystartade podcast har nått ut på allvar, säger Lars Carlén.

Journalistiskt angreppssätt gör podden lättlyssnad

Aktörer som vill upprätthålla ett gott renommé, behöver se till att podden de lanserar är välproducerad och tillför ett innehåll som målgruppen bryr sig om. Om podden inte upplevs som professionell kommer den istället skada företaget eller organisationen. Hellre ingen podd än en som inte upplevs värd att lyssna på av målgruppen. En podd vinner på att den eller de som leder podden är vana att göra intervjuer.  Vare sig programledaren är en erfaren journalist, kommunikatör eller har en annan yrkesbakgrund, gäller det att ha förmågan att ställa frågor som leder till svar bortom de inövade svar många medietränade offentliga personer ofta levererar.

̶  Lyssna och var genuint intresserad av de du intervjuar. Som programledare ska du kunna be intervjupersoner förklara vad de egentligen menar och ifrågasätta en del av vad de säger, men på ett sympatiskt sätt och med fingertoppskänsla. En god idé brukar vara att tona ner sig själv som intervjuare, berättar Lars Carlén.

Något av det viktigaste Lars Carlén lärt sig under att ha gjort intervjuer i många år, är att på allvar anstränga sig för att behandla dem han intervjuar med stor respekt. Ömsesidig respekt mellan den som intervjua och intervjuaren ger helt enkelt mer intressanta och personliga svar.

Tidsaspekten – en utmaning för krispodd

Att kriskommunikation till stor del handlar om att få ut korrekt information snabbt under en kris, gör att podd har en del begränsningar för kommunikation under pågående kris. Om en kris väl inträffat och uppdateringar om krisen ska ut snabbt, är det för sent att lansera en ny podd. För att använda podd under en kris bör den helst vara känd bland målgruppen, och en god idé är att ha producerat avsnitt i förväg om aspekter som är av värde att nå ut med under krisen.

Som podd fungerar idag är det framför allt genom att nå ut med förebyggande krisinformation som podd har sin styrka i kriskommunikation. Podcast kan ge fördjupning och förmedla information på ett lättillgängligt sätt, vilket kan få stor betydelse för att förebygga kriser inom många områden.статистика гугл запросовcasual strapless wedding dressesprodvijenie.xyzдепутат лобановскийТунянавиадоставка