Välkommen Per-Ole, Krisinstitutets förste certifierade kriskommunikatör

Det är med glädje vi kan hälsa Per-Ole Lindqvist välkommen som medlem och certifierad kriskommunikatör i föreningen Krisinstitutet.Per-Ole har genom åren försörjt sig som informatör, lärare och terapeut i samarbete med rehab-företag. Tidigare har han varit anställd som nyhetschef i kvällspressen, huvudlärare vid utbildningsinstitut, samt utbildare och terapeut vid nätverk för krishantering. Idag arbetar han som konsult i transformativ kommunikation. Det innebär handledning och rådgivning vid utveckling av företag och myndigheter – framför allt promotiva aktioner för att undvika negativ stress hos de anställda i organisationer som förändras. Arbetet handlar även om att hantera olika kulturer och producera innehåll i såväl traditionella som sociala medier. Det är också Per-Ole som samordnar arbetet då partners och kunder finns runtom i Sverige, och utomlands.

– Mitt drömjobb har jag redan funnit bland kollegorna som jag umgås med och kunderna som jag möter i mina uppdrag, berättar Per-Ole. Med dem behåller jag pojken i mig, leklusten och nyfikenheten.

Per-Ole ser nu fram emot att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra medlemmar i Föreningen Krisinstitutet.

prodvijenieодноклассники okнакрутка подписчиков в вк программапродвижение в googlemoscow from abovecatdog.xyz