Öppet styrelsemöte 17/9

Krisinstitutet är nu igång med verksamheten efter sommaruppehållet. Ett första styrelsemöte är genomfört med så gott som full styrka på plats. Som huvudpunkt på agendan stod införandet av ”Certifierad Kriskommunikatör”. All informationsmaterial är nu skrivet och kommer inom kort att läggas upp här på föreningens webbplats.
På mötet bestämdes också att bjuda in alla Krisinstitutets medlemmar till ett öppet styrelsemöte med efterföljande AW den 17 september. Vi träffas kl. 18.00 på Queens Head, Drottninggatan 108, i Stockholm, och planerar höstens aktiviteter tillsammans. Välkomna!
Notera att vi behöver din anmälan till info[at]krisinstitutet senast en vecka innan (10/8) för att kunna boka rätt utrymme i restaurangen.