Vårens kurser senareläggs

Föreningen Krisinstitutet väljer nu att skjuta upp de till våren planerade kurserna i krishantering och kriskommunikation.

Liksom alla andra följer vi händelseförloppet med viruset och dess konsekvenser i samhället. Vi återkommer med datum så snart som möjligt.

Maria Langen, ordförande