Krisinstitutet presenterar: Veckans kris

Krisinstitutet presenterar sitt koncept ”Veckans kris”. Det innebär att föreningen från och med nu veckovis kommer att publicera aktuella nyheter om kriser som inträffar i vår omvärld, såväl nationellt som internationellt. 

Med kris avser Krisinstitutet händelser som upplevs präglas av att betydande värden står på spel, begränsad tid står till förfogande och att omständigheterna kännetecknas av betydande osäkerhet. 

Vid frågor eller synpunkter på innehållet går det alltid bra att kontakta oss på info@krisinstitutet.se

Trevlig läsning!

/Krisinstitutet