Veckans kris: Sverige

Sverige – Smittspridningen tar ny fart

Smittspridning av covid-19 tar ny fart i Sverige. Det sker en ökning av antalet patienter som vårdas för covid-19 inom sjukvården och andelen positiva prov bland de som testas för viruset har ökat de senaste veckorna. 

Med anledning av den ökade smittspridningen har Folkhälsomyndigheten beslutat att man inte lättar på restriktionerna för antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster. Den som testats positiv eller bor med någon som testats positiv ska även hålla sig hemma i en vecka.

Nu meddelar Folkhälsomyndigheten att det kan komma att bli aktuellt att ompröva vissa beslut på lättnader av tidigare restriktioner som t.ex. reserestriktioner i landet. Karin Tegmark Wisell från Folkhälsomyndigheten motiverade det på torsdagens pressträff (8/10) med att ”situationen är väldigt, väldigt allvarlig” och att vi därför ”kan tvingas gå tillbaka till situationer vi haft tidigare”. 

Med anledning av den fortsatt allvarliga situationen kommer Krisinstitutet under hösten att hålla i ett webbinarium där vi sammanfattar lägesbilden och presenterar framgångsfaktorer i krishantering av pandemier. Är du intresserad av att höra mer? Hör av dig till info@krisinstitutet.se