post

Veckans kris: Sverige

Sverige – Historiskt hög arbetslöshet bland unga

Arbetslösheten i Sverige är just nu den högsta under hela 2000-talet. Särskilt utsatta är ungdomar där arbetslösheten bedöms vara den högsta på närmare 100 år enligt siffror från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. 

Totalt sett har andelen arbetslösa i Sverige ökat till 9,2% i oktober jämfört med 6,8% samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten i åldern 15–24 år har under motsvarande period ökat från cirka 36 000 till 161 000 personer. Enligt Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, är det vanligt att vissa grupper blir ”särskilt utsatta” i kriser som denna: 

De som står längst ut på arbetsmarknaden har svårast att få och behålla jobb. 

Ett av skälen sägs vara att många av de typiska ingångsbranscherna för unga arbetssökande så som hotell- och restaurangbranschen drabbats hårt av covid-19:

Tjänstenäringar är typiska ingångsbranscher för unga, det är där man har sitt första jobb väldigt ofta, säger Anders Forslund som arbetar för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till SVT har vi just nu ”den allvarligaste krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid, och vi ser att unga drabbats väldigt hårt”. För att motverka detta sänker bl.a. regeringen nästa år arbetsgivaravgifterna för unga. Enligt LO-ekonomerna Thomas Carlén och Torbjörn Hållö måste dock mer göras för att bryta trenden av växande arbetslöshet bland unga, annars finns en risk att fler blir långtidsarbetslösa framöver.