post

Veckans kris: Sverige

Vårdbolaget Attendo har den senaste tiden kritiserats hårt efter att anställda har larmat om missförhållanden i vården av äldre och att de mötts av repressalier av sina chefer när de flaggat för missförhållandena.

Vårdbiträdet Stine Christophersen var en av dem som klev fram förra våren och berättade för media att Attendo inte vårdade covidsjuka isär från friska personer på äldreboendet Sabbatsbergsbyn. Efter att media riktat kritik mot Attendo mot bakgrund av detta fick Stine en skriftlig varning av en chef på bolaget.

I veckan framkom det även att ledningen beviljades höjda bonuser trots att bolaget fick 133 miljoner kronor i statligt coronastöd. Detta kritiserades av bl.a. statsminister Stefan Löfven i veckan som i ett Facebook-inlägg krävde att Attendo ska redogöra för ”hur de använt de statliga stöden och hur man har arbetat under pandemin”.

Kritiken har nu lett till att Attendos VD Martin Tivéus gått ut och sagt att han skänker sin bonus till Attendos utvecklingsstipendium för vård- och omsorgspersonal, som anställda kan söka exempelvis för vidareutbildning. En polisutredning av bolaget kan även komma att starta enligt åklagaren Anders Hirsch mot bakgrund av de missförhållanden som bl.a. vårdbiträdet Stine redogjort för.