Årets krisberedskapsvecka inledd

Föreningen Krisinstitutet inledde krisberedskapsveckan med ett öppet medlemsmöte på temat kontinuitetsplanering. Föredragande var Niclas Wallertz, seniorkonsult på 4C Strategies. Teori varvades med praktiska exempel. Våra medlemmar och särskilt inbjudna gäster fick också möjlighet att reflektera och diskutera olika frågeställningar som rör kris- och kontinuitetsarbete, och aktuella händelser i vår omvärld. Krisinstitutet tackar Niclas för en bra kväll.

Vi återkommer inom kort med en planering av nästkommande träffar och dess form.

Som en fortsättning på krisberedskapsveckan rekommenderar vi var och en att se över sin egen och familjens krisberedskap. Allt för att vi tillsammans ska vara förberedda och klara svåra störningar och kriser i vårt samhälle. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har information i så gott som alla kommunikationskanaler. En webbplats vi särskilt kan rekommendera dig som privatperson, som vill veta mer om hemberedskap, är Din Säkerhet.