Drönare över svenska skyddsobjekt

Det har väl knappast undgått någon att det just nu pågår en upptrappning av det militära hotet från Ryssland. Det kan förstås genom de lägesbilder som Försvarsmakten, Polismyndigheten och olika nyhetsmedier ger dagligen. Även privata kännare kommunicerar lägesbilder, exempelvis via denna blogg https://cornucopia.cornubot.se/2022/01/lagesrapport-tisdag-polisen-bekraftar.html

Stora truppförflyttningar sker i Ryssland och Vitryssland längs Ukrainas gränser men också nära Polen och de baltiska staterna. IT-störningar av olika slag och (hittills) oidentifierade drönare på ”fel” plats är del av omvärldsbilden.

På ett sätt kan vi i Sverige konstatera att vi ställs inför större utmaningar än tidigare och det finns anledning att misstänka att vi för närvarande inte disponerar över de resurser som borde finnas. Exempel på detta är en förmodad oförmåga att komma tillrätta med drönarflygningarna över kärnkraftverk och andra skyddsobjekt.

Vi känner inte heller till det konkreta syftet med händelserna. Det faktum att vi på denna webbplats ger uttryck för vår oförmåga skulle till och med kunna vara ett av syftena med flygningarna och då har vi ju direkt spelat aktören – som vi utgår från är Ryssland eller av Ryssland initierade partners – i händerna.

Så vad ska man göra ? Hålla tyst och låta myndigheter, försvar och polis sköta saken i hemlighet? Nej, så fungerar det inte i en demokrati med fria medier. Vi måste tillåta oss att öppet diskutera och debattera det som sker. Dock ska vi naturligtvis vara vaksamma så att inte obekräftade rykten får fart och främmande makt får hjälp att sprida falsk information och tvinga på omvärlden en underkastelse utifrån egna intressen.

Att vara källkritisk, uppmärksam och föra en dialog om omvärldhot och vår svenska förmåga är viktigt under detta valår. För vad händer om någon illvillig vill påverka vårt svenska val? Vad är det mest sannolika eller värsta som kan hända? Som en kollega uttryckte det häromdagen: ”Det är inte helt osannolikt och det skulle kunna få stora konsekvenser om någon i valets slutspurt manipulerar centrala nyhetsflöden på våra myndigheters, kommuners och mediers webbplatser och skriver; Valet är inställt på grund av Corona!”

Reflektion av Maria Langen, vice ordförande Krisinstitutet