Scenarioövning matförsörjning

”Det råder ett gråzonsläge med en rad oförklarliga störningar i el, internet och trafiksystem. Media rapporterar att andra länder har börjat ransonera drivmedel. Myndigheterna går ut med information om att vi alla måste förbereda oss för det värsta och vara beredda att aktivera vår hemberedskap.” Så lät det på Krisinstitutets senaste medlemsträff där vi fick slå våra kloka huvuden ihop för att hitta lösningar på en allt mer eskalerande kris som bland annat ledde till brist på mat och vatten i försörjningskedjorna.

Initialt var vi flera som agerade med ”reptilhjärnan”. Vi åkte och tankade, handlade mat och fyllde på vatten i våra reserver. Ingen förväntade sig i detta första läge att få hjälp av myndigheterna, utan ambitionen var att klara oss själva i 1-3 veckor. I takt med att läget förvärrades – ett antal vattenverk slogs ut, elförsörjningen sviktade och butikernas varulager sinade – fick vi prioritera och fokusera på det som var viktigast för oss. Att samarbeta för att överleva och bidra till att samhället skulle fungera så normalt som möjligt blev en framgångsfaktor. Som tur var hade vi redan pratat ihop oss med grannar, kollegor och andra om vad vi skulle göra i ett krisläge. Det gjorde att vi snabbt kunde fördela både sysslor och arbetsuppgifter sinsemellan. Någon fick ha koll på omvärlden, följa med i händelseutvecklingen och faktagranska information. Andra fick fylla på beredskapsförråden och sköta praktiska sysslor som att laga mat och hämta vatten.

Några av lärdomarna från scenarioövningen:

  • Se till att ha en egen hemberedskap innan krisen eller kriget kommer. Tips och råd finns bland annat på MSB:s webbplats och i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.
  • När krisen väl inträffar är det lätt att agera irrationellt och göra saker som endast ger kortsiktig effekt. Försök att håll huvudet kallt. Samla familjen, grannar, kollegor eller andra till samråd. Kom överens om vem som ska göra vad innan alla springer åt olika håll. Genom att samarbeta kan man klara en svår situation bättre och under en längre tid.
  • När man är ovan och stressar är det lätt att göra sig illa på ett vasst verktyg eller av misstag orsaka en brand. Var försiktig och ta det lugnt om du ska göra saker som du inte vanligtvis gör!
  • Alla kan bli sjuka av livsmedel och vatten som inte hanteras och används som de ska. Följ de råd och anvisningar som myndigheterna ger. Det kan vara att koka vattnet och undvika livsmedel som tinat i frysen.
  • När betalningssystemen inte fungerar är det bra att ha kontanter. Ha gärna sedlar i mindre valörer!