Årsmöte och samtal om informationskrig och informationspåverkan

I torsdags träffades vi för att ha årsmöte. Magnus Ek valdes till föreningen Krisinstitutets ordförande och Maria Langen, Sverre Sverredal och Andreas Henriksson till styrelseledamöter. Rebecca Bouvin går in som suppleant.

Efter årsmötet följde en träff med omvärldsspaning, exempel och diskussion kring aktuella ämnen som informationskrig och otillbörlig informationspåverkan från främmande makt. Som inspiration använde vi bland annat MSB:s publikation ”Ukraina och informationskriget – journalistik mellan ideal och självcensur” och kunskap inhämtad från Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Det blev bra diskussioner och vi lärde oss mycket av varandra. Det kommer att bli mer av den varan framöver då det är just medlemsträffar med omvärldsspaningar, fallstudier, kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är föreningens huvudfokus. Vill du också vara med, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.