”Om krisen eller kriget kommer”

Inom kort kommer vi – 4,8 miljoner hushåll i Sverige – att få hem en broschyr i brevlådan. Informationen ska hjälpa oss att bli förberedda för att bättre klara svåra påfrestningar som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker och militära konflikter. Fler råd och tips – och även möjlighet att ställa frågor kring Sveriges beredskap – finns på webbplatsen Din Säkerhet. För ytterligare djupdykning på temat, håll ögonen öppna efter seminarier som genomförs under #krisberedskapsveckan, den 28 maj-3 juni. Där kommer såväl Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (som gjort broschyren på uppdrag av regeringen) som kommuner, frivillighetsorganisationer och andra att delta i samtal över hela landet. Försvarsutbildarna / Föreningen Samhällsberedskap är en av dem som satsar hårt och erbjuder kostnadsfria seminarier. Redan nu kan du ladda ner ”Om krisen eller kriget kommer” på MSB:s webbplats.

Medlemsinformation: Regionsdag om elförsörjningen i Stockholms län den 4 juni

Som medlem i Föreningen Krisinstitutet välkomnar vi nu dig till regionsdagen om elförsörjning i Stockholms län. Bland paneldeltagarna finns representanter från Energimyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som kommer att berätta om forskning och försök med elvägar.

Kvällen avslutas med nätverkande och beredskapsmingel. Här ges bland annat möjlighet att utbyta erfarenheter från krisberedskapsveckan, som arrangeras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och genomförs i samarbete med kommuner, frivilliga försvarsorganisationer med flera under vecka 22.

Arrangör: Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK), där Föreningen Krisinstitutet är en av medlemsorganisationerna.
Datum och tid: 4 juni kl. 15.00-20.00
Plats: Saco-huset på Lilla Nygatan 14, i Gamla Stan, i Stockholm

För dig som är medlem i Krisinstitutet går det bra att anmäla dig direkt till eventet på SLFK (ange ditt medlemskap i Krisinstitutet när du anmäler dig).
För dig som vill bli medlem i Föreningen Krisinstitutet, anmäl ditt intresse till info[at]krisinstitutet.se

Sista minuten: ta med en kollega på kursen i kriskommunikation

Erbjudandet gäller nya anmälningar till diplomeringskursen i kriskommunikation som genomförs i Stockholm den 23-25 april. Gå 2 och betala för 1.
Målet är att ni efter kursen ska ha en god kunskapsnivå att stå på för att kunna ge stöd till er organisation – innan, under och efter en kris.
Dessutom får ni byggstenarna som behövs för att genomföra ett förebyggande och förberedande planeringsarbete. Här ingår bland annat kriskommunikationsplan, operativ handlingsplan och loggbok. En annan viktig del i kursen är övningar, både i stora och små format, bland annat kommer du att få möjlighet att genomgå en krisrelaterad medieträning. Därtill analyserar vi tillsammans olika exempel på kriskommunikation som fungerat, eller skulle ha kunnat göras annorlunda för att bli effektiv.

Anmäl dig nu via info[at]krisinstitutet.se eller kontakt[at]svelan.se. Mer information om diplomeringskursen hittar du här...