För medlemmar intresserade av krisberedskap

Genom Föreningen Krisinstitutets medlemsskap i Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) kan vi nu även erbjuda våra medlemmar en kväll med Rikshemvärnschef Stefan Sandborg. Tisdagen den 12 november kl. 18.00 berättar han om sin syn på hemvärnet, idag och imorgon, och behovet av frivilliga. Platsen är Ersta konferens i Stockholm och det finns möjlighet att mingelfika en stund innan. För mer information och anmälan via SLFK / Stockholms Flyglottakår, som samarrangerar kvällen. Ange Krisinstitutet när du anmäler dig.

Så jobbar räddningstjänsten

Välkommen till en kväll där chefen för Storstockholms brandförsvar, förbundsdirektör Svante Borg, berättar om räddningstjänstens arbete. Hur man arbetar idag och hur vill man arbeta i framtiden. Föredraget startar vid 18.30, torsdagen den 26 september, på Ersta Konferens i Stockholm. Den som vill ha fika är välkommen en halvtimme tidigare. Anmälan krävs.
Arrangörer är Stockholms Flyglottakår och Stockholms länsförbund för krisberedskap (SLFK). Medlemmar i Föreningen Krisinstitutet är välkomna till föredraget. För mer information och anmälan – Stockholms Flyglottakår.

Certifierad Kriskommunikatör

Krisinstitutet utvecklar en ny personlig certifiering för de som på något sätt arbetar med kommunikation och vill vara förberedda på att kunna möta olika slags negativa händelser.

Certifierad Kriskommunikatör utgör ett kvalitetsbevis på att certifikatinnehavaren har de färdigheter och den förmåga som krävs för att skydda varumärket mot inträffade eller potentiella kriser.

För att erhålla certifieringen krävs en kunskapsnivå motsvarande Krisinstitutets erkända diplomeringskurs för kriskommunikatörer, och gedigen erfarenhet inom området. För att upprätthålla certifieringen krävs att kunskapen och förmågan upprätthålls över tid.

Faktablad och ansökningshandlingar kommer inom kort att publiceras på Krisinstitutets webbplats.