Podcast om svåra ämnen: frukostföreläsning 30 augusti

Föreningen Krisinstitutet har återigen nöjet att bjuda in till en träff med förkovring och nätverkande. Denna gång ses vi vid ett frukostmöte på temat krispodd. Föreläsare är Lars Carlén, podcastproducent på Tonträff.
Ämnen som kan vara svåra att förmedla på ett sätt som blir enkelt att förstå eller som känns tunga att ta till sig, har i en del fall fungerat väl att sprida information om via podcast. Under den här föreläsningen går vi igenom exempel på hur och varför några podcast som handlar om svåra ämnen har nått sin publik och lyckats förmedlat kunskap och förståelse. Potentialen för att använda podcast för förebyggande insatser är stor.
Föreläsningen avslutas med att du får några kortfattade praktiska råd för att kommunicera via podcast.
Vi bjuder på seminariet, du betalar endast för frukostbuffén (140 kr/person). Anmäl dig nu eller senast den onsdagen den 29 augusti till info[at]krisinstitutet.se! Välkommen till Restaurang Blasieholmen i Stockholm den 30 augusti kl. 08.00-09.30.
Adress: Blasieholmsgatan 4C i Stockholm. (Närmaste tunnelbanestation är Kungsträdgården)
Blir du sedan sugen på att lära dig mer om podcast kan du knyta kontakt och boka in dig på fler av Lars Carléns utbildningar, de genomförs bland annat i Resumés regi.

Lars Carlén foto: Mattias Lindbäck

линкбилдингcububu.topранжирование сайтаpersonal finance software australiahttps://ecodevelop.ua/sef-2018-kyiv/sunnic.xyz

Nätverkets kunskap – en källa som aldrig sinar

Nätverkets samlade kunskaper inom området krishantering, kommunikation och beredskap och möjligheterna till ett berikande erfarenhetsutbyte medlemmar emellan är värden som gör Föreningen Krisinstitutet attraktivt att vara med i. Det konstaterades på årsmötet igår. Föreningen fokus för övrigt ligger som tidigare på utveckling och kvalitetssäkring av diplomerings- och certifieringsutbildningar och samverkan med olika intressenter inom området. Är du intresserad av medlemskap eller vill veta mer om föreningen, ta del av informationen på vår webbplats och kontakta oss på info[at]krisinstitutet.se. Välkommen också med förslag på kompetensutvecklande seminarier och träffar som kan vara aktuella för våra medlemmar! /Styrelsen

”Om krisen eller kriget kommer”

Inom kort kommer vi – 4,8 miljoner hushåll i Sverige – att få hem en broschyr i brevlådan. Informationen ska hjälpa oss att bli förberedda för att bättre klara svåra påfrestningar som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker och militära konflikter. Fler råd och tips – och även möjlighet att ställa frågor kring Sveriges beredskap – finns på webbplatsen Din Säkerhet. För ytterligare djupdykning på temat, håll ögonen öppna efter seminarier som genomförs under #krisberedskapsveckan, den 28 maj-3 juni. Där kommer såväl Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (som gjort broschyren på uppdrag av regeringen) som kommuner, frivillighetsorganisationer och andra att delta i samtal över hela landet. Försvarsutbildarna / Föreningen Samhällsberedskap är en av dem som satsar hårt och erbjuder kostnadsfria seminarier. Redan nu kan du ladda ner ”Om krisen eller kriget kommer” på MSB:s webbplats.