Boktips

Flocken

Intressant bok om man vill förstå Sveriges vägval under första året med pandemin.

Ger också en inblick i spelet bakom galleriet mellan Folkhälsomyndigheten, regeringen och och den ”opposition” som fanns mot den valda svenska linjen…

Här ges också bakgrunden till den pågående diskussionen om flockimmunitet m.m.

post

Veckans kris: Yttrandefrihet

Det har knappast gått någon förbi att USA:s förre president Donald Trump under sin sista vecka i vita huset blockerades från såväl Twitter som Facebook. Den efterföljande debatten har blivit – och är fortfarande – intensiv. Å ena sidan hävdas att det var en nödvändig åtgärd för att skydda demokratin och den amerikanska konstitutionen. Å andra, att ingreppet saknar motstycke i den fria världen – att beröva den folkvalde ledaren för världens ledande demokrati sin självklara rätt att få uttrycka sig och kommunicera med vem han vill.

Åtgärderna som företagen bakom de sociala plattformerna vidtog skulle möjligen kunna rättfärdigas i ett lokalt perspektiv. Det kan ju vara så att det verkligen förelåg en brottslig gärning i och med Trumps inlägg. Han kanske verkligen uppmanade till revolt och våldsaktioner. Men – det är inte säkert, och blir det heller inte förrän en rättslig prövning ägt rum.  

En av de första att kritisera Twitters beslut var den ryske dissidenten Alexej Navalnyj som omedelbart drog paralleller till andra delar av världen där det skulle kunna bli acceptabelt – om det inte redan är det – att på globala plattformar tysta obekväma röster som hans egen. Det har redan hänt många gånger (se tidigare inlägg i denna kanal).

Ur ett krishanteringperspektiv är det av stort intresse att följa den kommande diskussionen – inte minst då många av de större kriserna vi kan se i framtiden är globala och inte lyder direkt under ett enskilt lands rättssystem. Det blir avgörande för oss och alla andra drabbade att det finns ett fritt och ocensurerat informationsflöde – vid sidan av de statliga och regimvänliga kanalerna. Detta trots att vi vet att även en i våra ögon förtryckande regim också har möjlighet att fram träda på den ”ocensurerade” scenen.

Det bör inte vara plattformens uppgift att bedöma vilket budskap som är  berättigat i varje situation – det ankommer på oss som mottagare. Det innebär i sann liberal anda att även ett brottsligt uttalande bör vara möjligt att göra – även om det i efterhand naturligtvis ska beivras om det befinns vara brottsligt. Att på förhand censurera ska vi inte göra !

Sverre Sverredal

Tips på sommarläsning – ”Perspektiv på pandemin”

Ett tips inför semestern.

Läs FOI’s antologi Perspektiv på pandemin (Rapportnummer: FOI-R–4992–SE). Den ger en utmärkt ögonblicksbild över hur vår krisberedskap har fungerat så här långt och vilka lärdomar vi behöver dra inför framtida kriser och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Inte minst avsnittet om kriskommunikation under pandemin kan rekommenderas. Här diskuteras bl.a. kommunikationsarbetet under pandemin, vågen av vilseledande information (infodemi) och behovet av att gå från reaktiv till proaktiv kriskommunikation.

Kort sagt frågor som i högsta grad intresserar oss i Krisinstitutet. Obligatorisk sommarläsning!

Magnus Ek, Ordförande Föreningen Krisinstitutet