Medlemsträff med omvärldsspaningar

Den 16 maj bjuder föreningen Krisinstitutet till medlemsträff med omvärldsspaningar, reflektion och dialog. De planerade ”spaningarna” är inriktade mot pågående kriser i bred bemärkelse och konsekvenserna av dessa:

  • Ukraina
  • Kultur/idrott/media i förhållande till ”Rysslandsbojkotten”
  • Högerterrorism

Den digitala medlemsträffen startar kl. 18.30 och pågår fram till 19.30. Träffen är kostnadsfri för medlemmar och för dig som funderar på att bli medlem i föreningen Krisinstitutet. Anmäl dig till träffen via info[at]krisinstitutet.se.

Efter träffen finns möjlighet att reflektera eller diskutera vidare i Krisinstitutets LinkedInkanal.

Medlemsträff med fokus på informationspåverkan

Informationspåverkan och påverkansoperationer är en typ av säkerhetshot som såväl MSB som SÄPO och MUST uppmärksammar i allt högre grad. Sårbarheter i samhället utnyttjas för att illegitimt påverka individer, grupper och organisationer. Ett syfte kan vara att försöka undergräva förtroendet för genomförandet av ett val genom att sprida desinformation, propaganda eller vilseledande information. I Sverige är det valår och ämnet är högaktuellt (jfr. Ukarina). Föreningen Krisinstitutet har därför valt att fokusera nästa träff på temat informationspåverkan. Vi välkomnar Kim Kimreus som föreläsare i ämnet. Kim har en gedigen erfarenhet inom områden som informations- och IT-säkerhet. Han är engagerad i Försvarsutbildarna, styrelseledamot i Psyopsförbundet och informatör ”För din säkerhet!” som handlar om hur man kan överleva vid en kris eller krig.

Medlemsträffen hålls den 22 februari, kl. 18.00-19.30 via Teams. Vi inleder mötet med en kort omvärldsspaning för att sedan släppa in Kim Kimreus och avsluta kvällen med dialog och reflektioner på temat informationspåverkan. Träffen är kostnadsfri för Krisinstitutets medlemmar samt för dig som funderar på att bli medlem och vill ”prova på” en gång. Du anmäler dig via e-post till info@krisinstitutet.se.

Välkommen! Styrelsen Föreningen Krisinstitutet