Veckans kris: Belarus

Belarus – Valfusk och polisvåld

Sedan presidentvalet i Belarus den 9 augusti har protesterna rasat mot valfusk och polisvåld.

Demonstranterna är missnöjda med Alexander Lukasjenkos enväldiga styre och för att ha fuskat med valresultatet. Lukasjenko har genomgående ignorerat demonstranternas krav om hans avgång och den 23/9 svors han in som president under en hemlig ceremoni.

Som svar på demonstrationerna har Lukasjenko låtit gripa tusentals demonstranter. Vittnesmål uppger hur de gripna sedan utsetts för misshandel och tortyr.

Både EU och Sverige har ogiltigförklarat valutgången och FN har fördömt polisens våldsamma ingripanden. EU har också infört sanktioner mot landet. Det innebär inreseförbud och frysta tillgångar för ett 40-tal personer som pekas ut som ansvariga för valfusket och de efterföljande våldsamheterna.

Allt fler internationella ledare kräver även Lukasjenkos avgång, senast Frankrikes president Emanuel Macron. Ryssland däremot, som är Belarus allierade, har sagt att EU och andra länders vägran att erkänna Lukasjenko som landets legitima president strider mot internationell lag och är en inblandning i Belarus interna angelägenheter. 

Krisen är ett faktum. EU hoppas dock att man ska kunna nå en lösning genom att föra en dialog med Lukasjenko.

Krisinstitutet presenterar: Veckans kris

Krisinstitutet presenterar sitt koncept ”Veckans kris”. Det innebär att föreningen från och med nu veckovis kommer att publicera aktuella nyheter om kriser som inträffar i vår omvärld, såväl nationellt som internationellt. 

Med kris avser Krisinstitutet händelser som upplevs präglas av att betydande värden står på spel, begränsad tid står till förfogande och att omständigheterna kännetecknas av betydande osäkerhet. 

Vid frågor eller synpunkter på innehållet går det alltid bra att kontakta oss på info@krisinstitutet.se

Trevlig läsning!

/Krisinstitutet

Tips på sommarläsning – ”Perspektiv på pandemin”

Ett tips inför semestern.

Läs FOI’s antologi Perspektiv på pandemin (Rapportnummer: FOI-R–4992–SE). Den ger en utmärkt ögonblicksbild över hur vår krisberedskap har fungerat så här långt och vilka lärdomar vi behöver dra inför framtida kriser och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Inte minst avsnittet om kriskommunikation under pandemin kan rekommenderas. Här diskuteras bl.a. kommunikationsarbetet under pandemin, vågen av vilseledande information (infodemi) och behovet av att gå från reaktiv till proaktiv kriskommunikation.

Kort sagt frågor som i högsta grad intresserar oss i Krisinstitutet. Obligatorisk sommarläsning!

Magnus Ek, Ordförande Föreningen Krisinstitutet