Sommarens omfattande bränder – hade de kunnat förhindras?

Den frågan ställer sig Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) och bjuder in medlemsorganisationerna till en eftermiddag med föreläsning och mingel. Medlemmar i föreningen Krisinstitutet är naturligtvis också välkomna att delta.

Följ med oss och träffa Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare vid bränderna i Ljusdals kommun. Patrik berättar om arbetet med att släcka de omfattande bränderna. Han har även erfarenhet av andra stora bränder. När det brann i Västmanland 2014 var han stabschef. Just nu tjänstgör han som samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen i Stockholms län.

SLFK:s regiondag är den 22 november kl. 15.00-18.00 på Ersta konferens, Erstagatan 1K, Södermalm, Stockholm. Krisinstitutets medlemmar kan anmäla sig via info[at]krisinstitutet.se. Välkomna!

Som en uppföljning på temat bränder planerar föreningen Krisinstitutet sedan att bjuda in till ett separat frukostseminarium där vi fokuserar på kriskommunikationen i sammanhanget. I vårt nätverk har vi flera personer som har varit med och jobbat med kommunikationen under  sommarens bränder, och som gärna vill dela med sig av sina erfarenheter till andra. Vi återkommer med datum inom kort.
Not. Ett årsmedlemskap i föreningen Krisinstitutet kostar 200 kronor. 

Medlemmar: Dags för träffar om torka och skogsbränder!

Vi är många som funderar på vårt klimat och hur det påverkar oss. Torka och skogsbränder är högaktuella ämnen som vi nu har möjlighet att dra lärdomar av inför framtiden. Som medlem i Krisinstitutet har du möjlighet att följa med till Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) den 22 november. Där får vi höra hur man hanterade sommarens bränder och torka på olika platser i landet. Inom kort kommer även Föreningen Krisinstitutet att bjuda in till ett medlemsmöte på temat ”skogsbränder och kommunikation”. Skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se

För medlemmar intresserade av utvärdering av krisberedskapsveckan

Medlem i Föreningen Krisinstitutet? Nu har du möjlighet att få veta mer om krisberedskapsveckan och hur den gick. Nästa torsdag går Christina Andersson, som arbetar med riskinformation vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), igenom resultaten på en träff anordnad av Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK).  

Intresseorganisationen Krisinstitutet är medlem i SLFK och kan därmed erbjuda föreningens medlemmar att delta kostnadsfritt på denna träff.
Tid och plats: 20 september kl. 18.00-19.30, Erstagatan 1K, på Södermalm i Stockholm
Anmälan: Anmäl dig direkt via Stockholms Länsförbund för Krisberedskap SLFK:s hemsida. Ange att du är medlem i Föreningen Krisinstitutet.

Är du ännu inte medlem i Föreningen Krisinstitutet, skicka din intresseanmälan till info[at]krisinstitutet.se