Drönare över svenska skyddsobjekt

Det har väl knappast undgått någon att det just nu pågår en upptrappning av det militära hotet från Ryssland. Det kan förstås genom de lägesbilder som Försvarsmakten, Polismyndigheten och olika nyhetsmedier ger dagligen. Även privata kännare kommunicerar lägesbilder, exempelvis via denna blogg https://cornucopia.cornubot.se/2022/01/lagesrapport-tisdag-polisen-bekraftar.html

Stora truppförflyttningar sker i Ryssland och Vitryssland längs Ukrainas gränser men också nära Polen och de baltiska staterna. IT-störningar av olika slag och (hittills) oidentifierade drönare på ”fel” plats är del av omvärldsbilden.

Continue reading

Informationssäkerhet och cybersäkerhet högt på agendan när Sverige siktar på att bli bäst i världen på digitalisering

Oktober är slut, en månad som varje år sätter fokus på informations- och cybersäkerhetsfrågor. Inom EU driver European Cyber Security Month ECSM (cybersecuritymonth.eu) och EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) aktiviteter och kampanjer för att öka medvetandet om hur allmänhet och företag kan skydda sig mot hot i vår omvärld. I Sverige har bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen en nyckelroll. Som en del i det förebyggande arbetet har MSB låtit undersöka allmänhetens beteende och inställningar till frågor som rör it-säkerhet. Deltagarna har fått svara på frågor om hur de hanterar datorer, mobiler eller andra enheter som är uppkopplade mot internet. Resultatet av undersökningen, oktoberkampanjen ”Tänk Säkert” och information inom området finns tillgänglig via Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer (msb.se)

Den svenska regeringens digitaliseringsmål är högt ställda. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och de digitala lösningarna ska vara säkra. På informationssäkerhet.se finns stöd.

Tips om aktiviteter i vår

Nu har årets aktivitet kommit i gång på allvar med allt från Krisinstitutets första styrelsemöte och verksamhetsplanering, till event och studiebesök där våra medlemmar har möjlighet att lära nytt och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.
En av dem som löpande bjuder in Krisinstitutet till träffar är Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Dit är vi välkomna för att lyssna på föredrag, delta i relationsskapande mingel och samtala om frågor som rör viktiga krisrelaterade frågor. Närmast på SLFK:s program står:

  • Årsstämma 2020, 23 april kl. 17.00 på Drottning Victorias Örlogshotell.
  • Studiebesök på Livgardet 24 april 2020. Tid meddelas senare.

Information om vårens program publiceras och uppdateras löpande på krisinstitutets startsida på webben, och på föreningens LinkedInsida.