Informationssäkerhet och cybersäkerhet högt på agendan när Sverige siktar på att bli bäst i världen på digitalisering

Oktober är slut, en månad som varje år sätter fokus på informations- och cybersäkerhetsfrågor. Inom EU driver European Cyber Security Month ECSM (cybersecuritymonth.eu) och EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) aktiviteter och kampanjer för att öka medvetandet om hur allmänhet och företag kan skydda sig mot hot i vår omvärld. I Sverige har bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen en nyckelroll. Som en del i det förebyggande arbetet har MSB låtit undersöka allmänhetens beteende och inställningar till frågor som rör it-säkerhet. Deltagarna har fått svara på frågor om hur de hanterar datorer, mobiler eller andra enheter som är uppkopplade mot internet. Resultatet av undersökningen, oktoberkampanjen ”Tänk Säkert” och information inom området finns tillgänglig via Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer (msb.se)

Den svenska regeringens digitaliseringsmål är högt ställda. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och de digitala lösningarna ska vara säkra. På informationssäkerhet.se finns stöd.

Tips om aktiviteter i vår

Nu har årets aktivitet kommit i gång på allvar med allt från Krisinstitutets första styrelsemöte och verksamhetsplanering, till event och studiebesök där våra medlemmar har möjlighet att lära nytt och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.
En av dem som löpande bjuder in Krisinstitutet till träffar är Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Dit är vi välkomna för att lyssna på föredrag, delta i relationsskapande mingel och samtala om frågor som rör viktiga krisrelaterade frågor. Närmast på SLFK:s program står:

  • Årsstämma 2020, 23 april kl. 17.00 på Drottning Victorias Örlogshotell.
  • Studiebesök på Livgardet 24 april 2020. Tid meddelas senare.

Information om vårens program publiceras och uppdateras löpande på krisinstitutets startsida på webben, och på föreningens LinkedInsida.

Tack för i år, God Jul & Gott Nytt 2020

Såhär inför årets slut vill jag tacka såväl dig som medlem, styrelseledamot och samverkanspartners för att ni gjort 2019 till ett intressant och givande år, och dessutom bidragit till att föreningen Krisinstitutet vidareutvecklats i positiv anda.
När jag tittar tillbaka på vad vi gjort under året kan jag kan notera ett helt spektrum av träffar. Allt från frukostseminarium till öppna styrelsemöten, After Work, seminarium, samtal och mingel. Föreningen har också fått sin förste certifierade medlem, vilket är roligt. Införandet av certifieringskonceptet fortskrider under 2020. Övriga aktiviteter är under planering och presenteras löpande i Krisinstitutets nyhetsflöde och på föreningens Linkedinsida. Tveka inte att kontakta oss om du har förslag på aktiviteter, föreläsare, studiebesök, eller annat.
Vill du bli medlem, skicka din intresseansökan till info[at]krisinstitutet.se. Nya medlemmar väljs in löpande vid styrelsemöten. Nästa möte är måndagen den 27 januari, 2020.
God Jul och Gott Nytt År önskar Maria Langen och styrelsen!

Julkort från Krisinstitutet
Foto: Maria Langen