Balansen

Nej, i skrivande stund finns ingen balans. Möjligen sunt förnuft, men det hänger såklart ihop med tidigare erfarenheter av händelser och samarbeten. Värt att notera i stunden är ändå att vi (som individer, föreningar, företag, skolor, samhällen, regioner och andra konstellationer) gör så gott vi kan. Allt för att bekämpa viruset, ta hand om oss själva och våra nära och kära, samt bidra till att vår gemensamma ekonomi klarar av stunden och framtiden. Kom ihåg, följ myndigheternas rekommendationer och gör det du tror på för att hjälpa dig och andra. Bevara familjerelationer och grannsämja! Försök att tänka framåt, för det är ju ändå vi tillsammans som ska bygga upp och leva vår framtid!

Människoliv är en prioritering och i den finns även ekonomi. Vi behöver pengar in för att få pengar ut, och även ett starkt förtroendekapital. Med risk att bli övertydlig: Försök att få ekonomin att snurra parallellt med att vi fokuserar på – och räddar – människors liv och hälsa!

/ Reflektion i stunden av Maria Langen, Föreningen Krisinstitutet #krisinstitutet

Tips om aktiviteter i vår

Nu har årets aktivitet kommit i gång på allvar med allt från Krisinstitutets första styrelsemöte och verksamhetsplanering, till event och studiebesök där våra medlemmar har möjlighet att lära nytt och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.
En av dem som löpande bjuder in Krisinstitutet till träffar är Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Dit är vi välkomna för att lyssna på föredrag, delta i relationsskapande mingel och samtala om frågor som rör viktiga krisrelaterade frågor. Närmast på SLFK:s program står:

  • Årsstämma 2020, 23 april kl. 17.00 på Drottning Victorias Örlogshotell.
  • Studiebesök på Livgardet 24 april 2020. Tid meddelas senare.

Information om vårens program publiceras och uppdateras löpande på krisinstitutets startsida på webben, och på föreningens LinkedInsida.