Tips om aktiviteter i vår

Nu har årets aktivitet kommit i gång på allvar med allt från Krisinstitutets första styrelsemöte och verksamhetsplanering, till event och studiebesök där våra medlemmar har möjlighet att lära nytt och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.
En av dem som löpande bjuder in Krisinstitutet till träffar är Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Dit är vi välkomna för att lyssna på föredrag, delta i relationsskapande mingel och samtala om frågor som rör viktiga krisrelaterade frågor. Närmast på SLFK:s program står:

  • Årsstämma 2020, 23 april kl. 17.00 på Drottning Victorias Örlogshotell.
  • Studiebesök på Livgardet 24 april 2020. Tid meddelas senare.

Information om vårens program publiceras och uppdateras löpande på krisinstitutets startsida på webben, och på föreningens LinkedInsida.

Krisinstitutet 2020

Välkommen till ännu ett år tillsammans med föreningen Krisinstitutet. Den 27 januari är nästa styrelsemöte och möjlighet för nya medlemmar att väljas in. Det är också då det nya årets aktiviteter planeras. Kontakta oss gärna nu med förslag på tillfällen där vi kan träffas och utbyta kunskaper inom områden som krishantering, kriskommunikation och beredskap.
Not. En första inbjudan har redan kommit från Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) som den 3-5 februari bjuder in till hela två dagar med föreläsningar och diskussioner om totalförsvar, civilförsvar och svensk-finskt försvarssamarbete . Är du medlem i Krisinstitutet och intresserad av att delta, hör av dig till info[at]krisinstitutet.se med vändande e-post. Platserna är begränsade och ”först-till-kvarn-principen” tillämpas.