Krisinstitutet 2020

Välkommen till ännu ett år tillsammans med föreningen Krisinstitutet. Den 27 januari är nästa styrelsemöte och möjlighet för nya medlemmar att väljas in. Det är också då det nya årets aktiviteter planeras. Kontakta oss gärna nu med förslag på tillfällen där vi kan träffas och utbyta kunskaper inom områden som krishantering, kriskommunikation och beredskap.
Not. En första inbjudan har redan kommit från Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) som den 3-5 februari bjuder in till hela två dagar med föreläsningar och diskussioner om totalförsvar, civilförsvar och svensk-finskt försvarssamarbete . Är du medlem i Krisinstitutet och intresserad av att delta, hör av dig till info[at]krisinstitutet.se med vändande e-post. Platserna är begränsade och ”först-till-kvarn-principen” tillämpas.