Scenarioövning matförsörjning

”Det råder ett gråzonsläge med en rad oförklarliga störningar i el, internet och trafiksystem. Media rapporterar att andra länder har börjat ransonera drivmedel. Myndigheterna går ut med information om att vi alla måste förbereda oss för det värsta och vara beredda att aktivera vår hemberedskap.” Så lät det på Krisinstitutets senaste medlemsträff där vi fick slå våra kloka huvuden ihop för att hitta lösningar på en allt mer eskalerande kris som bland annat ledde till brist på mat och vatten i försörjningskedjorna.

Continue reading

Krisinstitutet – på gång under hösten

På Krisinstitutets styrelsemöte i förra veckan gjorde vi som vi brukar en gemensam spaning och analys av såväl begynnande kriser som pågående kriser i vår omvärld. Listan blev lång och vi bestämde oss för att följa upp punkterna på kommande medlems- och styrelsemöten. Matförsörjningsfrågor och energikrisen står närmast på tur.
Den 24 oktober bjuder vi in till en medlemsträff med fokus på kriser och matförsörjning. Vi börjar med att ta upp situationen i vår omvärld, läget i Sverige och hur det sammantaget påverkar oss i vardagen. Sist men inte minst diskuterar vi vad vi kan göra åt det.
Denna träff genomförs digitalt på kvällstid. Den är kostnadsfri för medlemmar och för dig som funderar på att bli medlem. Anmäl ditt intresse redan nu till info[at]krisinstitutet.se. En mer detaljerad inbjudan skickas ut i början av oktober.

Näringslivets roll i kris och krig

Som medlem i Krisinstitutet bjuds du även in till seminarium som Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) arrangerar. Denna gång är temat näringslivets roll i kris och krig. Seminariet är digitalt och hålls torsdagen den 16 juni kl 11:30-12:30
Du anmäler dig direkt till SLFK. Ange ditt namn och att du är medlem i Föreningen Krisinstitutet. Är du ännu inte medlem i Krisinstitutet, skicka din intresseanmälan till styrelsen via info[at]krisinstitutet.se.