Näringslivets roll i kris och krig

Som medlem i Krisinstitutet bjuds du även in till seminarium som Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK) arrangerar. Denna gång är temat näringslivets roll i kris och krig. Seminariet är digitalt och hålls torsdagen den 16 juni kl 11:30-12:30
Du anmäler dig direkt till SLFK. Ange ditt namn och att du är medlem i Föreningen Krisinstitutet. Är du ännu inte medlem i Krisinstitutet, skicka din intresseanmälan till styrelsen via info[at]krisinstitutet.se.