Medlemsinformation: Regionsdag om elförsörjningen i Stockholms län den 4 juni

Som medlem i Föreningen Krisinstitutet välkomnar vi nu dig till regionsdagen om elförsörjning i Stockholms län. Bland paneldeltagarna finns representanter från Energimyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som kommer att berätta om forskning och försök med elvägar.

Kvällen avslutas med nätverkande och beredskapsmingel. Här ges bland annat möjlighet att utbyta erfarenheter från krisberedskapsveckan, som arrangeras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och genomförs i samarbete med kommuner, frivilliga försvarsorganisationer med flera under vecka 22.

Arrangör: Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK), där Föreningen Krisinstitutet är en av medlemsorganisationerna.
Datum och tid: 4 juni kl. 15.00-20.00
Plats: Saco-huset på Lilla Nygatan 14, i Gamla Stan, i Stockholm

För dig som är medlem i Krisinstitutet går det bra att anmäla dig direkt till eventet på SLFK (ange ditt medlemskap i Krisinstitutet när du anmäler dig).
För dig som vill bli medlem i Föreningen Krisinstitutet, anmäl ditt intresse till info[at]krisinstitutet.se

Krisinstitutet nu även medlem i Stockholms Länsförbund för Krishantering

Till dig som medlem i Krisinstitutet kan vi nu erbjuda ytterligare förkovring och kunskapsutbyte med ännu fler kunniga inom områden som krishantering och beredskap. Inför 2018 har Föreningen Krisinstitutet valts in som medlemmar i Stockholms Länsförbund för Krishantering (SLFK) och vi ser fram emot ett bra samarbete framöver. Läs mer om den regionala samarbetsorganisationen på slfk.se.

Not. Nästa träff med Krisinstitutets nätverk är frukostseminariet nästa onsdag, den 24 januari. Vi tar emot anmälningar t o m måndag förmiddag.