Scenarioövning matförsörjning

”Det råder ett gråzonsläge med en rad oförklarliga störningar i el, internet och trafiksystem. Media rapporterar att andra länder har börjat ransonera drivmedel. Myndigheterna går ut med information om att vi alla måste förbereda oss för det värsta och vara beredda att aktivera vår hemberedskap.” Så lät det på Krisinstitutets senaste medlemsträff där vi fick slå våra kloka huvuden ihop för att hitta lösningar på en allt mer eskalerande kris som bland annat ledde till brist på mat och vatten i försörjningskedjorna.

Continue reading