Regionsdag med ”SLFK” på temat elförsörjning 4 juni

Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK): Temat för regiondagen är elförsörjningen i Stockholms län. Utöver det så blir det också en återkoppling gällande den gångna krisberedskapsveckan arrangerad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Kvällen avslutas med krisberedskapsmingel från klockan 18:00-20:00.
Föreningen Krisinstitutets medlemmar är välkomna! Anmäler dig gör du direkt till SLFK. Ange att du är medlem i Krisinstitutet i din anmälan.
Lokal: Saco-huset på Lilla Nygatan 14, Gamla stan.